Unitats de recerca

Càtedra de Justícia Social i Restaurativa

La Càtedra de Justícia Social i Restaurativa realitza activitats de recerca, docència i difusió internacionals i interdisciplinàries en el camp de la justícia social i restaurativa.

https://www.peretarres.org/facultat/recerca/catedra-justicia-social-restaurativa