Càtedra de Lleure Educatiu i d’Acció Sociocultural

El lleure educatiu i l’acció sociocultural són espais privilegiats per a l’experimentació, la construcció d’aprenentatges significatius per a la vida, la vinculació interpersonal i la relació compromesa i responsable amb l’entorn. Han esdevingut també un factor clau en la generació comunitària d’oportunitats educatives en la diversitat i per a la igualtat d’oportunitats. 

Fruit de la reflexió i la pràctica pedagògica generada des de Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull i de la Fundació Pere Tarrés, neix la càtedra de Lleure Educatiu i Acció Sociocultural d’aquesta facultat com a espai per generar coneixement, compartir reflexions, construir discurs conjunt, realitzar accions innovadores i analitzar pràctiques liderades des de les administracions públiques i les entitats del tercer sector per a la seva millora i la transferència a la societat.

Consulta aquí la Memòria de la Càtedra de lleure educatiu i d'acció sociocultural 2022-2023

Amb el suport de: