Universitat d'estiu

Grafologia

GRAFOLOGIA

La grafologia és una tècnica projectiva molt objectiva i rigorosa, no intrusiva. Entre els avantatges de la grafologia davant d’altres proves es troba el coneixement d’aspectes com l’honestedat, la facilitat d’aplicar-la un cop es tenen els coneixements, la rapidesa dels resultats i les possibles aplicacions a tots els nivells, personals i professionals. Un altre important benefici de la grafologia és tota la informació que aboca i el seu baix cost. Mitjançant l’estudi de la grafologia estudiem no només la personalitat, sinó també els perfils més encertats per a un lloc de treball o possibles patologies.

Coordinadora: Ester Amills

Lloc de realització: Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Santaló 37, 08021)

Dates: del 25 al 28 de juny

Horari: de 9.30 h a 13.30 h

Modalitat: Presencial

Total de hores: 16 presencials + 4 de treball individual (1 crèdit ECTS)

Matricula't

El joc com a eina educativa

El joc com a eina educativa

En aquest curs es planteja conèixer les oportunitats educatives que ofereix el poder del joc en l’educació, identificar les diferents estratègies educatives vinculades al joc en educació (joc lliure, aprenentatge basat en jocs (ABJ) i ludificació), aprendre a seleccionar, modificar i crear jocs d’acord amb objectius educatius i disposar d’eines per poder posar en pràctica una experiència ludificada a l’aula sobre la base de l’anàlisi d’altres experiències.

Coordinador: Roger Barrachina

Lloc de realització: Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Santaló 37, 08021)

Dates: del 8 al 11 de juliol

Horari: de 16 h a 20 h

Modalitat: Presencial

Total de hores: 16 presencials + 4 de treball individual (1 crèdit ECTS)

Matricula't

Competències parentals

Competències parentals per orientar les famílies en el procés de desenvolupament de la infància i l’adolescència

La tasca dels pares i la família en general és determinant en l’educació i la socialització d’infants i joves. Això no obstant, moltes persones adultes a càrrec d’infants no tenen les habilitats necessàries per educar amb serenitat per a una llibertat responsable.
Els professionals poden acompanyar les famílies per educar amb coherència i criteris que ajudin a un bon desenvolupament de la personalitat.

Coordinadora: Alba Castellví

Lloc de realització: Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Santaló 37, 08021)

Dates: del 8 al 11 de juliol

Horari: de 16 h a 20 h

Modalitat: Presencial

Total de horas: 16 presencials + 4 de treball individual (1 crèdit ECTS)

Matricúlate

Atenció a les emergències i urgències socials

Atenció a les emergències i urgències socials des de l’acció socioeducativa

Les persones afectades per una situació d’emergència o catàstrofe poden veure alterada tant la seva integritat física com psicosocial, especialment entre la població vulnerable. Per disminuir aquest impacte personal, familiar i comunitari cal poder donar una resposta a les necessitats que apareixen des de l’inici de la situació d’emergència mitjançant un procés d’acompanyament professional en les diverses situacions de crisi.

Coordinador: Artur Román

Lloc de realització: Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Santaló 37, 08021)

Dates: del 1 al 4 de juliol

Horari: de 16 h a 20 h

Modalitat: Presencial

Total de hores: 16 presencials + 4 de treball individual (1 crèdit ECTS)

Matricula't