Universitat d'estiu

Aproximació al counselling

Aproximació al counselling

En aquesta assignatura s'aborden els principis bàsics del counselling i les tècniques amb què s'aplica. S'emfatitza el desenvolupament d'actituds i habilitats necessàries per a generar una relació d'ajuda amb l'individu i/o sistemes familiars receptors d'ajuda, incloent-hi col·lectius en situació de vulnerabilitat i exclusió social. 

Nom coordinador/a: Jesús Vilar (docent: Dra. Anna Ballesteros)

Dates de realització del curs: 27, 28, 29 i 30 de juny

Horari: 10-14 h

1 Crèdit ECTS

Modalitat: Híbrida (presencial amb possible connexió online sincrònica)

Hores totals: 20 h

Dirigit a: Públic general

Lloc de realització: Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés

Matricula't

Introducció a la grafologia

Introducció a la grafologia

Aquest curs dona a conèixer com la grafologia permet accedir de manera ràpida, àgil i molt subtil a tots els aspectes psicològics de les persones, saber quin és el seu caràcter, les seves tendències, la seva personalitat, el seu temperament i la seva manera d'actuar davant d'alguna situació concreta.

Nom coordinador/a: Jesús Vilar (docent: Sra. Ester Amills)

Dates de realització del curs: 6, 7, 8, 11 i 14 juliol

Horari: 9-13 h els dies 6, 7 i 8 / 15-18 h els dies 11 i 14

1 Crèdit ECTS

Modalitat: Híbrida (presencial amb possible connexió online sincrònica)

Hores totals: 20 h

Dirigit a: Públic general

Lloc de realització: Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés

Matricula't

El joc com a eina educativa

El joc com a eina educativa

En aquest curs es planteja conèixer les oportunitats educatives que ofereix el joc en l’educació i identificar les diferents estratègies educatives vinculades al joc: el joc lliure, l'aprenentatge basat en jocs (ABJ) i la ludificació. També aprendrem a seleccionar, modificar i crear jocs segons els nostres objectius educatius i disposarem d’eines per poder realitzar una experiència lúdica a l’aula partint de l’anàlisi d’altres experiències.

Nom coordinador/a: Jesús Vilar (docent: Sr. Roger Brofau)

Dates de realització del curs: 27, 28, 29 i 30 de juny

Horari: 16-20 h

1 Crèdit ECTS

Modalitat: Híbrida (presencial amb possible connexió online sincrònica)

Hores totals: 20 h

Dirigit a: Públic general

Lloc de realització: Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés

Matricula't

English immersion program: Using art as a key to give emotional support in palliative care

English immersion program: using art as a key to give emotional support in palliative care

In this summer course you'll have the opportunity to learn the key aspects of artistic support in an illness process while at the same time improve your English skills in the area of social intervention. Taking England and the United States as a reference, we will address the most important aspects related to communication with the patient and their anticipated grief while you acquire tools to take care of yourselves as professionals. It will be a very hands-on course, where we will experience artistic dynamics as a personal experience while comparing it with case examples. No experience in art is required, and only a passive understanding of basic English is needed.

En aquest curs d’estiu tindreu l’oportunitat d’aprendre aspectes clau de suport artístic en un procés de malaltia, alhora que millorareu el vostre domini de l’anglès en l’àrea de la intervenció social. Amb Anglaterra i els Estats Units com a referència, tractarem els aspectes més importants de la comunicació amb el pacient i el seu malestar, alhora que aprendrem també a tenir cura de nosaltres mateixos com a professionals. És un curs molt pràctic en el qual experimentarem dinàmiques artístiques com a experiència personal i per aplicar a casos pràctics. No cal tenir experiència prèvia en art. Pel que fa a l’idioma, només es requereixen coneixements bàsics per entendre l’anglès.

Nom coordinador/a: Jesús Vilar (docent: Sra. Sílvia Fernández)

Dates de realització del curs: 13,14,15 i 18 de juliol

Horari: 10-14 h

1 Crèdit ECTS

Modalitat: Híbrida (presencial amb possible connexió online sincrònica)

Hores totals: 20 h

Dirigit a: Summer School

Lloc de realització: Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés

Matricula't