Presentació 

Presentació de Mobilitat Internacional

El departament de Relacions Internacionals vetlla per la internacionalització de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull (URL) mitjançant la mobilitat d’estudiants i de personal (entrant i sortint), així com mitjançant l’organització d’esdeveniments internacionals com la International Social Week (ISW) i la Barcelona Social Summer (BSS).

La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL) ha signat diversos convenis amb institucions d’ensenyament superior i entitats socials d’altres països per facilitar la mobilitat dels estudiants i del personal.

Contacte

Dr. Joan-Andreu Rocha Scarpetta | Vicedegà de Recerca i Relacions Internacionals en funcions
Delia Vargas Zavaleta | Coordinadora de Relacions Internacionals
international@peretarres.org
Més informació