Doble titulació

en Educació Social i

en Treball Social

Si tens el Grau en Educació Social o Treball Social, o bé estàs a punt de finalitzar-lo, pots obtenir en menys de dos cursos la Doble titulació en els Graus d’Educació Social i Treball Social.

Si vols, pots cursar les dues titulacions de manera simultània.

Pots obtenir els dos graus en menys de 6 anys!

La Facultat Pere Tarrés, s’adapta a les teves necessitats per facilitar-te la formació i que puguis compaginar-la amb la feina.

Doble titulació
Doble titulació
 • Simultaneïtat d’estudis: Pots cursar els dos graus alhora, però has de tenir superat el primer curs del grau en Educació Social o del grau en Treball Social (60 ECTS), per matricular-te de la segona titulació.
 • Doble titulació: Quan has acabat un grau i comences el segon, parlem de la doble titulació. En aquest cas, des del Servei d’Atenció als Estudiants ja et farem la passarel·la (el reconeixement) d’assignatures de l’expedient del grau finalitzat a l’altre, automàticament. També pots demanar cursar la doble titulació, si tenies una Diplomatura d’Educació Social o Treball Social.

En cinc cursos acadèmics i mig com a mínim, segons el temps que puguis dedicar als estudis. Les dues titulacions no es poden finalitzar en el mateix curs acadèmic, n’hi ha d’haver un de diferència entre l’obtenció d’una titulació i de l’altra. Els avantatges principals de fer simultaneïtat d’estudis o una segona titulació són optimitzar el teu temps d’estudi i ampliar la possibilitat d’inserció laboral.

Depenent de les assignatures a les què et matriculis i de la configuració dels horaris pot donar-se un solapament d’assignatures. Si és el cas, tens la possibilitat de cursar una de les dues en modalitat d’itinerari adaptat prèvia autorització de la Direcció de la segona titulació.

Només en els casos d’estudiants que provenen d’una altra universitat i volen cursar simultaneïtat d’estudis o bé un altre grau en la Facultat d’Educació social i Treball social Pere Tarrés-URL.

També, en el cas de diplomatures de plans d’estudis antics realitzades a la nostra Facultat, cal sol·licitar estudi d’expedient.

És interessant que sàpigues que si vas cursar el primer grau o diplomatura a la nostra Facultat, els reconeixements de les assignatures d’una titulació a l’altra són gratuïts.

Tant en la simultaneïtat d’estudis com en la doble titulació, quan t’hagis de matricular és necessari que et posis en contacte amb el Servei d’Atenció als Estudiants, per tal de que et donem accès als nous estudis.

En el cas de doble titulació, finalitzat un dels graus, quan vinguis al Servei d’Atenció als Estudiants hauràs de sol·licitar que et fem la passarel·la (el reconeixement) d’assignatures de l’expedient del grau finalitzat a l’altre expedient.

Si vols més informació sobre les assignatures que hauries de cursar pots contactar-nos al telèfon 93 415 25 51 o per correu a secretaria.facultat@peretarres.org

Comprova el reconeixement de crèdits d’estudis universitaris d’Educació Social i de Treball Social. Aquestes assignatures es reconeixen a aquells alumnes que hagin cursat els estudis d’origen a la nostra Facultat.

  

Estudis cursats

Estudi que es vol cursar

Reconeixements

Diplomatura en Educació Social

Grau en Educació Social

Es reconeixen 163 ECTS d’assignatures obligatòries

Cal cursar*:

 • 53 ECTS d’assignatures obligatòries (inclou TFG)
 • 24 ECTS d’assignatures optatives

Diplomatura en Educació Social

Grau en Treball Social

Es reconeixen 120 ECTS d’assignatures obligatòries

Cal cursar*:

 • 96 ECTS d’assignatures obligatòries (inclou TFG)
 • 24 ECTS d’assignatures optatives

Diplomatura en Treball Social

Grau en Educació Social

Es reconeixen 120 ECTS d’assignatures obligatòries

Cal cursar*:

 • 96 ECTS d’assignatures obligatòries (inclou TFG)
 • 24 ECTS d’assignatures optatives

Diplomatura en Treball Social

Grau en Treball Social

Es reconeixen 163 ECTS d’assignatures obligatòries

Cal cursar*:

 • 53 ECTS d’assignatures obligatòries (inclou TFG)
 • 24 ECTS d’assignatures optatives

*Nombre màxim de crèdits ECTS a cursar, en funció del resultat de l’estudi d’expedient.

D’acord amb el RD 822/2021 de 28 de setembre (article 10 del capítol II), cal tenir present que:

 • El nombre màxim de crèdits a reconèixer a partir de l’experiència professional i de titulacions universitàries pròpies és de 36 ECTS (15% del total del grau).
 • El Treball final de grau no es pot reconèixer.

Estudis cursats

Estudi que es vol cursar

Assignatures a cursar

Grau en Educació Social *

Grau en Treball Social

 • Fonaments del treball social
 • Treball social individual
 • Treball social en famílies
 • Sistemes de benestar
 • Dret aplicat al treball social
 • Models i estratègies d’intervenció
 • Pràcticum V de Treball Social: pràctiques en un marc institucional
 • Pràcticum VI de Treball Social: pràctiques d’acció professional i supervisió
 • Salut mental aplicada al treball social
 • Salut i serveis sociosanitaris
 • 1 optativa
 • Treball final de grau en Treball Social

Grau en Treball Social *

Grau en Educació Social

 • Fonaments de la intervenció socioeducativa
 • Didàctica
 • Infància i adolescència
 • Avaluació de programes
 • Pedagogia social
 • Gestió de situacions de crisi
 • Pràcticum V d’Educació Social: context institucional
 • Pràcticum VI d’Educació Social: pràctiques d’acció professional
 • Salut mental aplicada a l’educació social
 • Salut i serveis socioeducatius
 • 1 optativa
 • Treball final de grau en Educació Social

 

 

*(iniciat del curs 20/21 en endavant). En el cas d’haver iniciat els estudis amb anterioritat, el nombre d’ECTS a cursar pot variar.

Si ets estudiant d’uns altres estudis universitaris i vols saber si se’t reconeix la formació cursada a la teva universitat d’origen o també si tens experiència professional posa’t en contacte amb admissions@peretarres.org.