Experts en acció social

Coneix la Facultat

Grau en Educació Social, Grau en Treball Social, Doble titulació Educació Social i Treball Social i Màsters Universitaris i Postgraus en Acció Social 

La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés està integrada amb deu institucions més a la Universitat Ramon Llull. La Universitat Ramon Llull, amb seu a Barcelona, és una universitat privada sense ànim de lucre d’inspiració humanista i cristiana, que promou un servei públic. El seu principal objectiu és proporcionar una formació de qualitat, centrada en la persona i que doni respostes a les necessitats de la societat. 

La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull, és el centre de referència per a aquells alumnes i professionals que escullen el compromís amb la societat i la qualitat de vida de les persones i la comunitat.

La Facultat Pere Tarrés forma part de la Fundació Pere Tarrés, una de les entitats no lucratives de referència a Catalunya i la més gran d’educació en el lleure

La seva missió que és la promoció de la persona a través de l’educació, especialment en el lleure, i l’acció social, arriba actualment a gairebé 500.000 persones gràcies a un equip de més de 3.000 treballadors i 4.000 voluntaris.

Tot i que la seva activitat principal és l’acompanyament d’infants, adolescents i joves i les seves famílies, també impulsa programes per a gent gran, persones migrades, de mediació, dinamització comunitària, gestió de conflictes així com consultoria i suport per a la millora de les organitzacions.

Coneix la Facultat: dades

En els seus més de 60 anys de trajectòria, la formació dels treballadors i voluntaris del món de l’educació en el lleure i l’acció social ha tingut sempre un paper clau. Així va ser pionera organitzant la primera formació de monitors de lleure a finals dels anys 60 i també va ser la primera en oferir els estudis universitaris d’Educació Social, avui Grau, en l’Estat espanyol fa més de 20 anys. A més de ser pionera en impulsar les primeres formacions en aquests àmbits, també incorpora un gran capital històric i de coneixement en assumir la Fundació Pere Tarrés l’Escola Universitària de Treball Social de l’antic Institut Català d’Estudis Socials de Barcelona que impartia aquesta disciplina, avui Grau en Treball Social, des dels anys 30 del segle passat.

Els futurs professionals d'educació social i de treball social esdevindran persones clau per a la cohesió social, la integració i el desenvolupament, tant personal com comunitari.

A la Facultat Pere Tarrés, t'oferim una formació de qualitat impartida per professorat expert que compagina la tasca docent amb l'activitat professional i de recerca en diversos camps de l'acció social. Treballem les competències centrades en el desenvolupament personal i professional.

Des del primer curs, comptaràs amb un assessorament personalitzat a càrrec d'un professor-tutor, que t’acompanyarà al llarg de tot el procés d'aprenentatge mitjançant el campus virtual i sessions individuals i en grups reduïts. Hi trobaràs espais de debat i reflexió en els quals podràs posar en pràctica tots els coneixements adquirits i fer estudis de cas i simulació de situacions, per a obtenir les eines i els recursos necessaris per desenvolupar la teva professió.

Els graus i màsters universitaris i postgraus que ofereix la Facultat Pere Tarrés són el Grau en Educació Social, professió de caràcter pedagògic i una disciplina acadèmica centrada en l'acompanyament socioeducatiu de les persones en tot el seu procés vital amb la finalitat de promoure els seus drets de ciutadania, i el Grau en Treball Social, professió pràctica i una disciplina acadèmica que promou l'exercici dels drets i oportunitats de les persones, grups i comunitats, facilita la cohesió social i dona suport en els processos de canvi.

Els màsters universitaris i postgraus s’organitzen per àmbits temàtics. Actualment existeixen els àmbits següents: Infància, adolescència i família; Direcció i gestió en entitats del tercer sector; Inserció laboral; Gerontologia i autonomia personal; Counselling; Ètica; Cooperació, desenvolupament i acció humanitària; i Drogodependències. La formació s’imparteix presencialment, e-learning o en modalitat semipresencial.

A la Facultat Pere Tarrés, som socials, i tu?