ODS

ODS

Dins de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, l’any 2015 els estats membres de les Nacions Unides van aprovar 17 objectius (ODS) i un pla per assolir-los en quinze anys. 

Per aconseguir el seu acompliment, que requereix la contribució de tots, és important la implicació de les universitats com a agents creadors i transmissors de coneixement, les quals tenen, entre d’altres, la responsabilitat de formar els professionals i líders del futur. 

La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull, vinculada per vocació a la transformació del món mitjançant l’educació i la intervenció social, troba en aquests objectius una fita ineludible de la seva acció formativa. 

Amb aquesta finalitat, la Universitat Ramon Llull, a través de la Comissió per a l’Impuls de l’Agenda 2030, ha elaborat un pla d’acció on es concreten 12 objectius i 20 accions consensuats entre tots els seus centres. Fruit d’aquesta comissió, i en relació amb l’objectiu 13 d’Acció pel clima, s’ha constituït el Grup de Treball per a la Descarbonització de la Universitat, del qual forma part la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, per elaborar i seguir el Full de Ruta d’Acció Climàtica de la URL. També des de la Fundació Pere Tarrés es duen a terme activitats i accions de divulgació i s’han assumit compromisos vinculats amb la sostenibilitat.