60 ETCS Màster universitari

Permet l’accés al doctorat. És un títol reconegut per l’Estat i que forma part del registre universitari.

60 ETCS Màster de formació permanent

Títol propi de la universitat. Procés d’aprovació de la Universitat Ramon Llull.

30 ETCS Diploma d’especialització universitaria

Títol propi de la universitat. Procés d’aprovació de la Universitat Ramon Llull.

15 ETCS Expert universitari

Títol propi de la universitat. Procés d’aprovació de la Universitat Ramon Llull.

estudia al teu ritme


Online


Semipresencial