60 ETCS Màster universitari

Permet l’accés al doctorat. És un títol reconegut per l’Estat i que forma part del registre universitari.

60 ETCS Màster de formació permanent

Títol propi de la universitat. Procés d’aprovació de la Universitat Ramon Llull.

30 ETCS Diploma d’especialització universitaria

Títol propi de la universitat. Procés d’aprovació de la Universitat Ramon Llull.

15 ETCS Expert universitari

Títol propi de la universitat. Procés d’aprovació de la Universitat Ramon Llull.

estudia al teu ritme


Online


Semipresencial

INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIA

Màster universitari en models i estratègies d’acció social i educativa en la infància i l’adolescència

Diploma d’especialització universitària en intervenció socioeducativa amb la infància i l’adolescència

Expert universitari en estratègies innovadores d'intervenció amb infants i adolescents

Expert universitari en intervenció en els contextos socials i educatius amb la infància i l’adolescència

Expert universitari online en petita infància, família i territori: eines per a l'acompanyament socioeducatiu

LLEURE EDUCATIU I ACCIÓ SOCIOCULTURAL

Expert universitari online en recreació-lleure educatiu i acció sociocultural a l'Amèrica Llatina

DIRECCIÓ I GESTIÓ EN ENTITATS DEL TERCER SECTOR

Màster universitari en direcció, gestió i intervenció en serveis socials

Expert universitari online en direcció estratègica d'organitzacions no lucratives

Expert universitari en direcció estratègica d'organitzacions no lucratives

Expert universitari en direcció i gestió de recursos humans en les organitzacions no lucratives

INSERCIÓ LABORAL I EINES D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA

Diploma d’especialització universitària online en orientació i inserció laboral

Expert universitari online en orientació i inserció laboral

Expert universitari online en intervenció en l'àmbit de la inserció laboral

Diploma d'especialització universitària en inclusió social i laboral per a joves amb discapacitat intel·lectual

GERONTOLOGIA I AUTONOMIA PERSONAL

Expert universitari online en gestió de residències i altres recursos per a persones grans

DROGODEPENDÈNCIES

Diploma universitari online en prevenció i intervenció socioeducativa en l’àmbit de les drogodependències

Expert universitari online en intervenció socioeducativa en l'àmbit de les drogodependències

Expert universitari online en prevenció socioeducativa en l'àmbit de les drogodependències

DESENVOLUPAMENT, COOPERACIÓ I ACCIÓ HUMANITÀRIA

Màster de formació permanent en desenvolupament, cooperació i acció comunitària

Diploma universitari en reptes globals, desenvolupament i acció humanitària

Diploma universitari en desenvolupament i cooperació

Expert universitari en reptes globals: geopolítica, desigualtats, medi ambient, drets humans i diversitat cultural

Expert universitari en desenvolupament i acció humanitària: gènere, minories i migracions

Expert universitari en cooperació al desenvolupament i transformació global

Counselling

Màster de formació permanent en Counselling

Diploma universitari en Counselling

Ètica, BENESTAR I SERVEIS SOCIALS

Expert universitari en ètica aplicada a l'acció social i psicoeducativa

Expert universitari en benestar emocional i salut comunitària

Expert universitari en intervenció aplicada en serveis socials