Màsters i Postgraus

Màsters i Postgraus

L’oferta formativa de màsters i postgraus de la Facultat té com a objectiu seguir formant els estudiants, i es divideix en titulacions oficials i titulacions pròpies.

Les titulacions oficials estan dissenyades per tal de promoure una especialització tant professional com acadèmica, i ofereix una iniciació a la recerca que dona la possibilitat d’accedir posteriorment a realitzar estudis de doctorat.

Les titulacions pròpies es dissenyen tenint en compte el vessant pràctic de les professions i s’hi posen en joc les competències adquirides en altres estudis anteriors, per tal de donar resposta a les necessitats canviants del mercat laboral. Aquestes titulacions estan enfocades per assolir una especialització, una reorientació de la pròpia vida professional o un creixement personal a través d’una formació integral.

Els màsters i postgraus s’organitzen per àmbits temàtics. Actualment existeixen els àmbits següents:

Infància, adolescència i família

Infància, adolescència i família

Direcció i gestió en entitats del tercer sector

Direcció i gestió en entitats del tercer sector

Inserció laboral

Inserció laboral i eines d'intervenció socioeducativa

Gerontologia i autonomia personal

Gerontologia i autonomia personal

Counselling

Counselling

Ètica

Ètica

Cooperació, desenvolupament i acció humanitària

Desenvolupament, cooperació i acció humanitària

Drogodependències

Drogodependències

Els cursos s’imparteixen en modalitat semipresencial o e-learning.

Segons la seva càrrega lectiva tenen diferents nomenclatures:

  • Màster universitari. Té 60 ECTS i permet l’accés al doctorat. És un títol reconegut per l’Estat i que forma part del registre universitari. Se sotmet a un procés de qualitat per les agències AQU i ANECA que acredita les titulacions.
  • Màster de formació permanent. És un títol propi de la universitat. Té 60 ECTS. Se sotmet a un procés d’aprovació i seguiment propi de la Universitat Ramon Llull.
  • Diploma d’especialització universitari. És un títol propi de la universitat. Té 30 ECTS. Se sotmet a un procés de qualitat específic de la universitat Ramon Llull.
  • Expert universitari. És un títol propi de la universitat. Té 15 ECTS. Se sotmet a un procés de qualitat específic de la universitat Ramon Llull.
Programació de Màsters i Postgraus

Programació de Màsters i Postgraus

Informació acadèmica

Informació acadèmica