CURS 2024-2025    

Modalitat
Online

Idioma
Castellà

Preinscripció
Oberta

Matrícula
Oberta

Crèdits
15 ECTS

Durada
Febrer - juny 2025

Preu
1560 € (104 €/ECTS). El preu no inclou taxes ni preinscripció
Matricula't abans del 15 de novembre i gaudeix del 10% de descompte

Oberta convocatòria de beques i ajuts 2024-2025

Catalunya compta amb un percentatge de persones a partir de 65 anys del 19,3% i té una esperança de vida al néixer de 83,6 anys. A més, els diferents indicadors de pobresa ens mostren que, malgrat el grup d’edat de persones grans no és el que té una més gran taxa de risc, entre 2015 i 2023 s'ha produït un increment de més de 5 punts (encuesta condiciones de vida). 

D'altra banda, l’envelliment actiu fou definit per l’OMS al 2002 com un procés que optimitza les oportunitats de salut, participació i seguretat amb la finalitat de incidir en la millora de la qualitat de vida de les persones a mesura que envelleixen. És reconèixer, per tant, que les persones grans segueixen essent agents actius i participants de la societat a la que pertanyen. Es fonamenta en la idea que les persones grans segueixin participant en els àmbits familiars, comunitaris i socials tot desenvolupant tasques socials i intel·lectuals que, en última instància, previnguin l’aparició de malalties i alteracions funcionals i/o cognitives allargant la qualitat de vida el màxim de temps possible.

En aquest marc conceptual que concep la vellesa como una etapa vital socialment productiva però que pot patir, circumstancialment, necessitats d'atenció i acompanyament, s’emmarca el postgrau. Està pensat per formar a professionals que aprenguin a gestionar serveis i recursos adreçats a les persones grans a partir de nous models de gestió més participatius i comunitaris, tenint en compte els nous reptes en innovació social en l'àmbit de l'envelliment.

Formació d'interès en serveis socials 

Recomanat per:

Campus Feate

OBJECTIUS

 • Reconèixer els nous models residencials i de serveis adreçats a les persones grans tenint en compte la planificació estratègica i la innovació digital.
 • Conèixer la normativa i els sistemes de qualitat per a garantir recursos i serveis que tendeixin a la millora continua.
 • Desenvolupar habilitats directives orientades a la gestió de les persones i el desenvolupament del talent humà des de la motivació dels equips liderats.
 • Adquirir o complementar un mínim de coneixements vinculats a la gestió financera i la captació de fons.

METODOLOGIA

Es combina el treball en l’aula virtual (participació en fòrums, discussió de casos i de supòsits pràctics, anàlisi de lectures...) amb dues sessions sincròniques: una a l’inici de cada mòdul, per contextualitzar-lo i presentar-ne els eixos conceptuals fonamentals; i una altra d’anàlisi de casos pràctics i de tancament de mòdul. La metodologia es fonamenta en un model d’investigació-acció, orientat a la millora reflexiva de la praxi professional.

PRÀCTIQUES

En aquesta titulació no hi ha pràctiques, estan incloses en les dinàmiques de les sessions.

SORTIDES PROFESSIONALS

Les sortides professionals són:

 • Llocs directius i de coordinació en serveis i recursos adreçats a les persones grans tant en l’àmbit públic com privat.
 • Llocs de responsabilitat en serveis socials en l’àmbit de les persones grans: direcció i coordinació de les àrees de persones grans, disseny i gestió de projectes, gestió de voluntariat, supervisió d’equips de professionals.

A QUI S'ADREÇA

L’expert universitari va adreçat a:

 • Persones que provinguin de formacions en l’àmbit social (educadors i treballadores socials, mestres, pedagogs, psicòlegs, sociòlegs, antropòlegs o anàlegs), de l’àmbit sanitari (metges, infermeres, etc.) o sòcio-sanitari (terapeutes ocupacionals), així com a les persones que provenen de l'àmbit de gestió (ADE, etc.) i que volen especialitzar-se en el sector de la gent gran.
 • Professionals tècnics en actiu en l’àmbit de les persones grans que vulguin promocionar-se a càrrecs de coordinació, de direcció o de gestió.
 • Persones que volen emprendre en l’àmbit de les persones grans.

PER QUÈ AQUEST PROGRAMA

 • Els estudis de gerontologia tenen un ampli recorregut de més de 20 anys a través de la realització de postgraus a nivell nacional i internacional, tant en format semipresencial com en format online.
 • Tot l'equip docent està format per persones que estan en actiu en l'àmbit d’expertesa del programa.
 • La Fundació Pere Tarrés forma cada any més de 4000 professionals en actiu en el sector dels serveis i recursos de la gent gran. La pròpia fundació gestiona més de 35 recursos socioeducatius per a la gent gran.
 • Grup d´investigació especialitzat GIAS (Grup d´investigació, innovació i anàlisi social) investigació acció - aprenentatges transferits a l´aula i lloc de treball.
 • Metodologies: estudi de casos, ABP, simulació...

 

Preinscripció

Convocatòria
beques i ajuts 24-25

Sol·licita informació

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR