CURS 2025-2026    5a edició

Modalitat
Híbrid

Idioma
Castellà

Preinscripció
Oberta

Matrícula
Oberta

Crèdits
15 ECTS

Durada
Febrer - juny 2025

Preu
132 €/ECTS. El preu no inclou taxes ni preinscripció
Matricula't abans del 15 de juliol i gaudeix del 8% de descompte

Oberta convocatòria de beques i ajuts 2024-2025

Aquesta formació orienta la carrera a la gestió de centres i serveis per a les persones grans. S’obtindran eines per dirigir centres i coordinar equips de treball, combinant aprenentatges vinculats a la direcció tècnica i assistencial.

Els estudis de gerontologia tenen un ampli recorregut de més de 17 anys a través de la realització de postgraus a nivell nacional i internacional, tant en format semipresencial com en format online.

Formació d'interès en serveis socials 

Recomanat per:

Campus Feate

OBJECTIUS

  • Dissenyar un model de gestió de serveis gerontològics orientat a satisfer les necessitats dels usuaris tenint en compte la complexitat del procés d’envelliment, el model d’atenció centrada en la persona i la millora contínua a través dels processos de qualitat.
  • Desenvolupar habilitats directives orientades al treball en equip i a l’establiment de xarxes de col·laboració interdisciplinària en el marc de la gestió dels recursos humans.
  • Adquirir o complementar un mínim de coneixements vinculats a la gestió financera.

METODOLOGIA

Es combina el treball en l’aula virtual (participació en fòrums, discussió de casos i de supòsits pràctics, anàlisi de lectures...) amb dues sessions sincròniques: una a l’inici de cada mòdul, per contextualitzar-lo i presentar-ne els eixos conceptuals fonamentals; i una altra d’anàlisi de casos pràctics i de tancament de mòdul. La metodologia es fonamenta en un model d’investigació-acció, orientat a la millora reflexiva de la praxi professional.

PRÀCTIQUES

En aquesta titulació no hi ha pràctiques, estan incloses en les dinàmiques de les sessions.

SORTIDES PROFESSIONALS

Les sortides professionals es focalitzen en la dirección i gestió de centres i recursos per a persones grans des d’un model d’atenció centrada en la persona.

Preinscripció

Convocatòria
beques i ajuts 24-25

Sol·licita informació

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR