Oportunitats de recerca i suport

La Facultat disposa de diversos programes de màsters i postgraus en els següents àmbits:

  • Infància, adolescència i família
  • Direcció i gestió en entitats del tercer sector
  • Gerontologia i autonomia personal
  • Cooperació, desenvolupament i acció humanitària
  • Drogodependències
  • Counselling
  • Inserció laboral

Més informació

La Facultat coordina el Programa de Doctorat en Ciències de l'Educació i de l'Esport en col·laboració amb la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. 

Més informació

Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i. http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/

Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad. http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/

Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI). Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/

Ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU) 2019. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/

Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores 2019 (FPI). Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/

Postdocs Beatriu de Pinós. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya.  http://agaur.gencat.cat/es/Beatriu-de-Pinos/postdocs-bp/

Beques de ”la Caixa” de postgrau i doctorat (2020). https://observatori.iec.cat/convocatories-beques-de-la-caixa-de-postgrau-i-doctorat-2020/

Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR). Generalitat de Catalunya. Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i de recerca / http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/Research-grants/

Programa d’ajuda a projectes de recerca de la Fundació Pere Tarrés. https://www.peretarres.org/

Ajuts a la intensificació de l’activitat investigadora del PDI, Universitat Ramon Llull. https://www.url.edu/ca

Convocatòries d’ajuts de recerca del PDI, Universitat Ramon Llull. https://www.url.edu/ca

Beques de mobilitat per a la investigació Amics del País. https://www.amicsdelpais.com/ca/premis-i-beques/beques_de_mobilitat_per_a_la_investigacio/13/?utm_source=mailchimp

La Biblioteca de la Facultat ofereix un servei d'ajuda a la recerca mitjançant diferents recursos i assegura el procés de transferència de coneixement. https://www.peretarres.org/biblioteca

Tesis Doctorals en Xarxa (TDX): és un repositori cooperatiu, gestionat i coordinat pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA), que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes. La consulta és d’accés lliure. http://www.tdx.cat

RECERCAT: Dipòsit de la recerca de Catalunya és un repositori cooperatiu en què es pot consultar la literatura de recerca com ara articles, treballs d’investigació o de fi de màster, treballs o projectes de fi de carrera, ponències de congressos, informes de treball, etc. http://www.recercat.cat

Euraxess Catalonia/Espanya: Portal guia per als investigadors on es pot trobar informació i suport per venir a fer recerca a Catalunya. Ofereix informació per a conèixer el sistema català de recerca, accés a les oportunitats de desenvolupament professional i les fonts de finançament, així com els tràmits legals per fer una estada o establir-se al país. S'emmarca en la xarxa europea Euraxess i és un centre de servei de la Xarxa Espanyola de Mobilitat. http://www.euraxess.es / http://www.euraxess.cat

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU): Principal instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat al sistema universitari català. Té com a objectiu l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior de Catalunya (ensenyaments, professorat, centres i serveis). http://www.aqu.cat

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA): Fundació estatal que té com a objectiu contribuir a la millora de la qualitat del sistema d'educació superior mitjançant l'avaluació, certificació i acreditació d'ensenyaments, professorat i institucions. http://www.aneca.es

Portal de la Recerca de Catalunya (PRC): Té com a finalitat visualitzar i difondre des d'un lloc únic l'activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya pel que fa a investigadors, publicacions, tesis, grups i projectes de recerca per a la comunitat científica internacional, empreses, organitzacions finançadores i públic en general, facilitant així l'accés obert a la producció científica. A llarg termini, l'objectiu també és simplificar els processos de gestió i donar suport als processos d'avaluació. https://portalrecerca.csuc.cat