Grau en Treball Social

CURS 2021-2022

El pla d’estudis consta de 240 ECTS distribuïts en quatre cursos acadèmics (8 semestres).

Durada: 4 anys

Horari: Matí de 8 a 14.30 h

Pràctiques: Obligatòries

Crèdits: 240 ECTS

Preu: 112,50€/ECTS. El preu no inclou taxes ni preinscripció

Preinscripció: A partir del 5 de març de 2021

Matrícula: A partir del 3 de maig de 2021

Admissió Preinscripció Matrícula Sessió informativa 7 de setembre a les 19.00h

Sol·licita informació

Presentació

El treball social és una professió pràctica i una disciplina acadèmica que promou l’exercici dels drets i oportunitats de les persones, grups i comunitats, facilita la cohesió social i dona suport en els processos de canvi.

Laura Garriga Plaza. Estudiant de Treball Social - Promoció 2015-2016

“Independencia. Experiencias. Amigos. Culturas. Diversión. Aprender. Emprendimiento. No puedo elegir una sola palabra para describir lo que fue para mi la movilidad internacional que hice en Dinamarca, pero lo que sé seguro es que lo repetiría una y mil veces. Fueron cuatro meses intensos en los que aprendí desde diferentes culturas, descubrí nuevas formas de enseñanza e hice amigos a los que considero unas personas increíbles. Me llevé cuatro meses de recuerdos”.

Carme Fernández Ges. Directora del Grau en Treball Social (de 2006 a 2017)

Article del blog "El valor de la professió"
“Com a treballadors/es socials tenim una mirada atenta del que passa al nostre voltant per tal de comprendre què els passa a les persones que se senten excloses, aquelles que tenen necessitats especials (mobilitat, suport personal...), aquelles que han patit pèrdues importants (treball, habitatge...), entre d’altres. Des de l’anàlisi i la reflexió actuem perquè totes les persones puguin sortir reforçades després de passar per moments difícils”.

Pla d'estudis

Pla d'estudis del grau en Treball Social - Curs 2020-21 (Estructura curricular)

Marc legislatiu RD1393/2007 El pla d’estudis consta de 240 ECTS distribuïts en quatre cursos acadèmics (8 semestres). Els crèdits estan distribuïts en:

 • Formació bàsica: 60 ECTS
 • Obligatòries: 102 ECTS
 • Optatives: 24 ECTS
 • Pràcticum: 43 ECTS (31 ECTS pràctiques externes + 12 ECTS seminaris)
 • Treball final de Grau: 11 ECTS

Distribució d'assignatures per cursos

Les assignatures optatives del grau en en Treball Social es cursaran entre el segon i el quart curs i tenen un pes de 24 ECTS en el conjunt del Pla d’estudis.

Les optatives són assignatures de 3 ECTS.

Metodologia

Sortides professionals

Els àmbits de treball del grau són:

 • Serveis socials (individual, grupal i comunitari)
 • Centres penitenciaris (atenció social i coordinació de serveis)
 • Protecció de la infància i la joventut (diagnòstic familiar)
 • Promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència (centres de dia, residències per a persones grans, drogodependències, etc.)
 • Salut (hospitals, centres d’atenció primària, serveis sociosanitaris, etc.)
 • Inserció sociolaboral (programes de recerca activa de feina)
 • Mediació social i familiar i Atenció a la violència masclista i familiar (punts d’atenció a la dona)
 • Promoció de col·lectius vulnerables (sense llar, refugiats, atenció d’urgències socials i emergències, etc.)
 • Diversitat funcional (relació amb famílies, coordinació de recursos)
 • Adopcions nacionals i internacionals
 • Disseny de projectes socials, investigació aplicada i recerca
 • Treball comunitari i cooperació internacional
 • Arts escèniques aplicades a l'acció social

Direcció i professorat

Anar a Persones i equips

Demana més informació - * Camps obligatoris

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR