Àmbits de treball

Àmbit de la justícia social

  • Desigualtat
  • Migracions
  • Terrorisme gihadista
  • Educació
  • Sistema penal i presons

Àmbit de la justícia restaurativa

El moviment de defensa de la justícia restaurativa va néixer als Estats Units a final dels anys setanta i, pocs anys després, va creuar l'Atlàntic i es va començar a implantar a Europa.

Actualment existeixen programes de justícia restaurativa en tots els sistemes de justícia juvenil europeus, malgrat que en la jurisdicció penal d'adults és més restringida i només s'ha implantat en alguns països com Alemanya, Bèlgica i els Països Escandinaus.

No obstant això, podem afirmar que la pràctica de la justícia restaurativa és ja una realitat i no una simple quimera.

La justícia restaurativa es basa essencialment en tres principis:

  • El delicte és un trencament de les relacions entre les persones.
  • La comissió d'un delicte exigeix sempre una resposta, genera obligacions.
  • La resposta té un caràcter reparador per a la víctima; l’ofensor es responsabilitza del dany causat; la comunitat participa també d'aquest procés (víctima, ofensor i comunitat hi prenen part voluntàriament)

Les pràctiques restauratives més habituals són la mediació, el conferencing o family conferencing, els cercles de suport o les trobades restauratives, encara que també hi ha pràctiques més informals.