Pla d'estudis

El Programa consta de diversos blocs: 

  • Acció social: on es treballarà al voltant dels serveis socials, polítiques socials, la ciutadania, l' ètica, sociologia...
  • Antropologia: ens aproparem als interessos i tipus d’organització socio-econòmica, política i familiar de l’espècie humana en diferents contextos culturals.
  • Art: format per tres càpsules de coneixement independent que s'implantarà una cada curs. Anirà acompanyat de sortides en el territori.
  • Creixement personal: on es tractaran temes relacionats amb el creixement personal com són “coaching”, habilitats socials, creativitat...
  • Filosofia: format per tres càpsules de coneixement independents que s'implementarà una cada curs. Filosofia antiga i medieval, filosofia moderna i contemporània (siglo XIX), filosofia contemporània (segles XX i XXI).
  • Història: viatjarem en el temps per conèixer i/o reconèixer el nostre passat i el dels nostres avantpassats.
  • Música: on aprendrem a escoltar, la música, a saber que ens fa sentir, a descobrir la força que ens transmet.
  • Psicologia: format per tres càpsules de coneixement independent que s'implementarà una cada curs. Teories i models en psicologia, Psicologia del cicle vital i Processos psicològics bàsics.
  • Teatre: format per diferents càpsules que ens aproparan al teatre contemporani i la seva contextualització històrica i cultural.
  • Intercanvis amb altres universitats amb programes de gent gran.