Pla d'estudis

El Programa consta de diversos blocs: 

Acció social:

on es treballarà al voltant dels serveis socials, polítiques socials, la ciutadania, l' ètica, sociologia... 

Antropologia:

ens aproparem als interessos i tipus d’organització socio-econòmica, política i familiar de l’espècie humana en diferents contextos culturals.

Art:

format per tres càpsules de coneixement independent que s'implantarà una cada curs. Anirà acompanyat de sortides en el territori.

Creixement personal:

on es tractaran temes relacionats amb el creixement personal com són “coaching”, habilitats socials, creativitat...

Filosofia:

format per tres càpsules de coneixement independents que s'implementarà una cada curs. Filosofia antiga i medieval, filosofia moderna i contemporània (siglo XIX), filosofia contemporània (segles XX i XXI).

Història:

viatjarem en el temps per conèixer i/o reconèixer el nostre passat i el dels nostres avantpassats.

Música:

on aprendrem a escoltar, la música, a saber que ens fa sentir, a descobrir la força que ens transmet.

Psicologia

format per tres càpsules de coneixement independent que s'implementarà una cada curs. Teories i models en psicologia, Psicologia del cicle vital i Processos psicològics bàsics.

Teatre:

format per diferents càpsules que ens aproparan al teatre contemporani i la seva contextualització històrica i cultural.

Intercanvis amb altres universitats amb programes de gent gran.