Descripció d’assignatures del curs 2022-23

1r QUADRIMESTRE

Dr. Jesús Vilar
En aquesta assignatura s'aborden dues grans línies de treball. En primer lloc, es fa un repàs a les principals aportacions teòriques sobre com es construeix el sentit moral en la persona i la implicació que això té per a la vida quotidiana individual i col·lectiva. En segon lloc, s'analitza la forma com es fa el pas d'una ètica personal a una ètica cívica i, posteriorment, a una ètica professional. En aquest recorregut, s'aniran situant els diferents conceptes i referències teòriques que configuren l'univers epistemològic de l'ètica i la moral. Es posarà un especial èmfasi en una orientació aplicada de l'ètica, que va més enllà de la reflexió intel·lectual.
Dr.Jesús Oliver-Bonjoch

La nostra forma de contemplar l’art i el concepte de Patrimoni cultural es varen definir entre el Romanticisme i l’Era Victoriana. Els literats romàntics varen rescatar de l’oblit aquell llarg període mal anomenat «medieval», però també el varen idealitzar, en nodrir la imaginació d’artistes i arquitectes. De la Gran Exposició de Londres de 1851 -la primera cita planetària!- sorgiria la idea de crear el primer museu que aplegués les creacions dels artistes juntament amb les dels dissenyadors industrials, i la inspiració del moviment Arts and Crafts.

Prof. Pere-Joan Giralt
La cultura inclou un ampli ventall de manifestacions d’entre les quals, aquest curs, ens centrarem en aquelles de caràcter tradicional o folklòric. Descobrirem els diferents elements constitutius de la cultura popular a Catalunya: les festes i els costums, les llegendes i el santoral, la música i els balls, les representacions, els castellers, el cant coral, la cuina, etc. Realitzarem també un viatge a través del nostre patrimoni cultural immaterial que és testimoni de la memòria i de la vida col·lectives de Catalunya. Compartirem coneixements i experiències tot recorrent el cicle festiu de l’any que s’han mantingut gràcies a la transmissió oral en els àmbits familiar i comunitari. I coneixerem realitats concretes de festes i tradicions catalanes.
Dra. Isabel Torras
A l'assignatura de "Processos psicològics bàsics" ens aproparem i aprofundirem en els processos que estudia la psicologia científica. Des dels processos més elementals com poden ser la sensació o la percepció, fins els més elaborats com poden ser el pensament o el llenguatge. També treballarem la memòria, la motivació o l'emoció. Sempre intentant combinar el contingut teòric amb exemples pràctics i dinàmiques de comprensió a l'aula.

2n QUADRIMESTRE

Dra. Montserrat Garcia
El procés d’envelliment no és atribuïble a un únic factor. Es tracta d’una sèrie de canvis que afecten de manera biològica, psicològica i social. Per gaudir d’un envelliment actiu i saludable s’haurien de potenciar les polítiques d’actuació des dels primers anys de vida i adoptar una perspectiva de llarg recorregut. L’envelliment actiu es fonamenta en la idea que les persones grans segueixin participant en els àmbits familiars, comunitaris i socials tot desenvolupant tasques socials i intel·lectuals que, en última instància, previnguin l’aparició de malalties i alteracions funcionals i/o cognitives i que allarguin la qualitat de vida el màxim de temps possible.
Sra. Helena Lamuela
En aquest curs d’introducció a la història de la filosofia antiga i medieval coneixerem els trets distintius dels temes i dels corrents filosòfics que són a l’origen de la nostra manera de veure el món i de plantejar-nos els problemes. Ens centrarem, sobretot, en el pensament de Plató i d’Aristòtil, com a pares que són de la filosofia occidental. Però també veurem els camins estroncats (i, en alguns casos, recuperats al s. XX) dels filòsofs presocràtics i les continuïtats i discontinuïtats del pensament hel·lenístic i del cristià respecte de la filosofia clàssica. Així, arran de les idees d’aquests pensadors, ens deixarem provocar filosòficament, debatrem entorn dels seus textos i aprofundirem en els diversos sentits que donem al nostre present.
Sr. Oriol Casals
Viatjar és una manera de descobrir nous llocs, de viure noves experiències. Sortim de la nostra ciutat o del nostre país per a, parafrassejant Kavafis, entrar en un port que els ulls ignoraven, per a tornar a casa rics de tot els que hem guanyat fent el camí. L’experiència de viatjar i la curiositat de descobrir paisatges ha generat infinites obres al llarg de la història i aquesta assignatura és una invitació a fer dotze viatges musicals, conduïts per dotze grans compositors. Entre ells, Haydn i Mendelssohn ens oferiran una viatge simfònic a Londres i a Itàlia, Verdi ens portarà operísticament a Egipte i Puccini al Japó. Hi haurà lloc per a viatges espirituals, com el de Wagner a Montsalvat o el del Gluck al mateix infern. I a més a més, descobrirem la música del viatge que Mozart mai va fer. No serà una volta al món, però si un viatge al cor de la música.
Dr. Jordi Sabater
L’assignatura està dedicada a analitzar els elements centrals que han configurat les nostres societats des de l’Edat daurada del capitalisme del benestar fins els nostres dies, tant des d’un punt de vista econòmic i social, com polític i cultural.