Descripció d’assignatures del curs 2023-24

1r QUADRIMESTRE

Viure a la societat actual exigeix la formació de ciutadans/es compromesos/es amb la reflexió i l’abordatge de problemes que es plantegen com a conseqüència dels accelerats avenços tècnics i científics. En aquesta assignatura es comparteixen eines que permeten comprendre i posicionar-se èticament davant els canvis socials. Per aconseguir-ho, s'aborden dues grans línies de treball. En primer lloc, es repassen les principals aportacions teòriques sobre com es construeix el sentit moral en la persona i la implicació que això té per a la vida quotidiana individual i col·lectiva. En segon lloc, s’analitza la forma en què es fa el pas d’una ètica personal a una ètica cívica. En aquest recorregut, s’aniran situant i aplicant a situacions concretes aquells conceptes clàssics i contemporanis de l’ètica que cal re-visitar per a una reflexió actualitzada en el nostre món contemporani.
Aquest curs, l’assignatura d’Història de l’art es configura com un vehicle per a submergirnos en l’imaginari cultural creat pels sacerdots i els artistes de la Vall del Nil fa milers d’anys. A l’ombra de l’Esfinx, entre les columnes dels temples i en l’univers pintat en les parets de les tombes, encara ressona el misteri d’aquella civilització que va fascinar els nostres avantpassats grecs o romans. Remuntar-nos a l’època dels faraons també significa redescobrir les arrels més profundes de la nostra civilització.
Acostar-se al món del teatre demana obrir-se a un munt de dimensions, fixar-se en els diferents elements que el configuren i descobrir-ne els secrets que el fan l’art de la vida. Des de l’obra escrita i la dramatúrgia a l’obra representada, des dels actors i actrius convertits en personatges fins als conflictes que viuen, des de l’espai físic del teatre a la ficció que s’hi crea. Tot plegat ens permetrà conèixer el teatre per dins. I també ens hi ajudarà el recorregut que farem per la trajectòria d’algunes de les grans companyies teatrals catalanes: Comediants, Dagoll Dagom, La Cubana, etc. En aquesta assignatura ens aproparem al fet teatral des de la perspectiva de l’espectador/a que vol conèixer les seves essències per gaudir-ne plenament. I ho farem mitjançant lectures, presentacions i debats, visites i anades conjuntes al teatre que ens permetran viure’n l’experiència en directe.
Els processos de canvi són inherents a la vida humana. El fet d'anar vivint ens porta a anar passant d'una etapa del cicle vital a la següent i això necessàriament comporta canvis. Normalment són canvis graduals que s’afronten sense especials dificultats. Però hi ha canvis en la vida que es produeixen de manera més sobtada o bé que arriben a la persona en moments de crisi i que necessiten d’un acompanyament extern. En aquesta assignatura treballarem, des de la psicologia, quins elements s’han de donar en un acompanyament perquè esdevingui una relació d’ajuda. La pròpia experiència vital serà un dels aspectes que ens permetrà relacionar teoria i pràctica i acostar-nos als continguts proposats a l'assignatura.

2n QUADRIMESTRE

L'assignatura es planteja com una introducció al camp del benestar emocional i la salut mental, fent un especial èmfasi en com els factors socials i culturals són un determinant molt important en el desenvolupament de la personalitat i en el nivell de benestar emocional que assoleixen les persones i les comunitats.
En aquest curs d’introducció a la filosofia moderna es presentaran i es debatran alguns dels autors, conceptes i corrents filosòfics que són a l’origen de la nostra manera de veure el món i de plantejar-nos els problemes. Parlarem de Christine de Pizan, Maquiavel, Descartes, Hobbes, Spinoza, Leibinz, Hume, Locke i Kant, entre d’altres. I ens fixarem en les diverses formalitzacions i evolucions dels conceptes de llibertat, necessitat, natura, Déu, causa, justícia, igualtat i diferència. Analitzarem fins a quin punt encara som deutors de les nostres herències racionalista, empirista i il·lustrada, tot debatent fenòmens com els de la “intel·ligència artificial”; la crisi de l’autoritat de la ciència; el descrèdit de la democràcia; la postveritat; l'ecologisme; les perspectives de gènere i el relativisme.
L’assignatura vol relacionar els continguts de l’antropologia amb la pràctica de l’envelliment actiu des d’una perspectiva històrica/antropològica. Coneixerem algunes de les possibilitats de lleure (aquell temps d’oci que invertim en les coses que ens agraden). Escollirem quatre activitats a realitzar durant el quadrimestre, en una primera sessió contextualitzarem allò que anirem a fer, a la segona sessió prepararem el treball grupal, la tercera estarà destinada a fer l’activitat (anàlisi d’un barri, visita d’un monument, coneixement d’una entitat social, etc.), i a la darrera sessió del mes es farà la presentació i exposició de cada grup a la resta de l’alumnat. En les diferents sortides aplicarem alguna de les tècniques antropològiques mitjançant el treball de camp (entrevistes, observació directa, observació participant, història de vida, etc.).
El curs analitzarà el concepte d’estructura social i les desigualtats socials, posant èmfasi en el concepte d’interseccionalitat i en les relacions entre classe, gènere i ètnia. Es discutirà també el paper del conflicte social i dels moviments socials en el funcionament de les societats contemporànies.

ACTIVITATS: 

  • Sortides al teatre
  • Visites a Barcelona
  • Cinefòrum
  • 2 sortides al quadrimestre relacionades amb una assignatura
  • Trobades gastronòmiques
  • Experiències vitals o professionals  

TALLERS (dins els dijous socials):

  • Xarxes socials
  • Vida saludable
  • i molts més!