Preu

El futur estudiant es pot matricular:

  • Al conjunt d’assignatures del curs acadèmic per un import total de 680 €
  • A una única assignatura per un import de 220 €
  • A un únic quadrimestre per un import total de 340 €

El pagament de la matrícula es pot realitzar en:

  • Un únic rebut: 100% del cost de la matrícula, efectuant el pagament amb targeta en el moment de la matrícula.
  • Domiciliant el pagament.

La documentació que cal portar per a formalitzar la matrícula és: 

Els estudiants podeu fer la matrícula enviant un correu electrònic amb la documentació a matricula@peretarres.org o trucant al telèfon 93 415 25 51.