Preu, pagament i documentació

El futur estudiant es pot matricular:

  • Al conjunt d’assignatures del curs acadèmic per un import total de 600 €
  • A un únic quadrimestre per un import total de 325 €

El pagament de la matrícula es pot realitzar en:

  • Un únic rebut: 100% del cost de la matrícula, efectuant el pagament amb targeta en el moment de la matrícula.
  • Domiciliant el pagament.

La documentació que cal portar per a formalitzar la matrícula és: 

Els estudiants podeu fer la matrícula presencialment al SAE demanant cita prèvia, o en línia, enviant la documentació per correu electrònic a matricula@peretarres.org