Preu i condicions de pagament

El preu d’assignatura és de 205 €. El cost total de la matrícula varia en funció del nombre d’assignatures matriculades.

El pagament de la matrícula es pot realitzar en:

  • Un únic rebut: 100% del cost de la matrícula, efectuant el pagament per ingrés bancari, en efectiu o amb targeta en el moment de la matrícula.
  • Fraccionat en 4 pagaments domiciliats: 25% en els 7 dies posteriors al dia de la matrícula, 25% l’1 de desembre, 25% l’1 de febrer, 25% l’1 d’abril.

Matrícula abans del 17/07/2020: 5% de descompte.

Matrícula abans del 18/09/2020: 2,5% de descompte.