Formació vinculada a la recerca

Màsters universitaris vinculats a les àrees d’estudi de GIAS:

Estudis propis de postgrau que incorporen competències vinculades a la recerca:

Expert universitari online en lleure educatiu i acció sociocultural

Titulació que s’adreça a persones interessades a aprofundir en l’àmbit del lleure educatiu i l’acció sociocultural des de perspectives diverses (interculturalitat i immigració, inclusió social, arts i cultura, esports, animació turística, educació ambiental) i per a totes les edats.