Expert universitari online en lleure educatiu i acció sociocultural

Curs 2022/23 (1a edició)

Modalitat: Online

Crèdits: 15 ECTS

Idioma: Castellà

Durada: Febrer a juny 2023

Preu: 128€/ECTS. El preu no inclou taxes i preinscripció

Preinscripció: Oberta

Matrícula: Oberta

Preinscripció Matrícula Calendari

Sol·licita informació

Presentació

Aquesta titulació s’adreça a persones interessades a aprofundir en l’àmbit del lleure educatiu i l’acció sociocultural des de perspectives diverses (interculturalitat i immigració, inclusió social, arts i cultura, esports, animació turística, educació ambiental) i per a totes les edats.

Objectius

 • Analitzar els contextos socioculturals i sociopolítics i el paper del lleure educatiu i l’acció sociocultural per al desenvolupament econòmic i comunitari de les societats actuals.
 • Comprendre el fenomen del lleure educatiu i l’acció sociocultural com a resposta per a transformar estratègicament les persones, les comunitats i les ciutats.
 • Analitzar les polítiques de lleure educatiu i d’acció sociocultural per a la millora de la qualitat de vida i el benestar de les persones i de les comunitats.
 • Aprofundir en la dimensió universal del lleure educatiu i l’acció sociocultural i els diversos models existents.
 • Identificar projectes i accions per a la (re)construcció i la transformació de comunitats.
 • Conèixer estratègies i tècniques d’intervenció per a la innovació de projectes i activitats.
 • Comprendre i valorar les diferents capacitats personals i grupals, segons perspectives de gènere, cultura, educació i territori que afavoreixin el desenvolupament del lleure educatiu i de l’acció sociocultural des d’una mirada inclusiva.
 • Planificar i avaluar programes segons contextos i àmbits d’intervenció.

Pla d'estudis

Mòdul 1: Perspectiva sociopolítica del lleure educatiu i l’acció sociocultural (3 ECTS)

 • Lleure educatiu i acció sociocultural en contextos socials complexos
 • Lleure, cultura i comunitat: benestar i desenvolupament de persones i grups

Mòdul 2: El lleure educatiu i l’acció sociocultural a nivell nacional i internacional (3 ECTS)

 • Fonaments teòrics i marc legal sobre lleure educatiu i acció sociocultural
 • Polítiques de lleure i d’acció sociocultural. Diversitat, accessibilitat i inclusió
 • Aproximació transcultural al lleure educatiu i l’acció sociocultural: reconeixement i aproximació a models diversos

Mòdul 3: Contextos i àmbits del lleure educatiu i l’acció sociocultural en les societats actuals: projectes, activitats, reptes i perspectives (3 ECTS)

 • Contextos: escola, centres de lleure educatiu, comunitat, salut, serveis socials, centres penitenciaris, família, espai públic, centres juvenils i culturals, casals de gent gran.
 • Àmbits: interculturalitat i immigració, inclusió social, arts i cultura, animació turística, educació ambiental

Mòdul 4: Estratègies metodològiques per al disseny i planificació de programes de lleure educatiu i d’acció sociocultural (3 ECTS)

 • Innovació en la planificació i avaluació de programes
 • Recursos i tècniques de dinamització en contextos i àmbits diversos
 • Aplicació de les tecnologies de la informació al lleure educatiu i l’acció sociocultural
 • Treball en xarxa per al disseny i l’aplicació de polítiques i programes

Mòdul 5: Projecte final (3 ECTS)

Metodologia

Es combina el treball en l’aula virtual (participació en fòrums, discussió de casos i de supòsits pràctics, anàlisi de lectures...) amb dues sessions sincròniques: una a l’inici de cada mòdul, per contextualitzar-lo i presentar-ne els eixos conceptuals fonamentals; i una altra d’anàlisi de casos pràctics i de tancament de mòdul. La metodologia es fonamenta en un model d’investigació-acció, orientat a la millora reflexiva de la praxi professional.

Pràctiques

En aquesta titulació no es realitzen pràctiques.

Sortides professionals

Aquesta formació capacita per a dissenyar i implementar projectes de lleure educatiu i acció sociocultural  per part de diferents agents que treballen en aquest àmbit. Si ja estàs en actiu en el camp del lleure educatiu i l’acció sociocultural, aquesta formació millorarà les teves competències. Les sortides professionals són:

 • Aplicar recursos i tècniques de dinamització en l’àmbit del lleure educatiu i l’acció sociocultural.
 • Disseny i promoció de programes de lleure educatiu i d’acció sociocultural.
 • Direcció i gestió d’organitzacions i serveis de lleure educatiu i d’acció sociocultural.
 • Supervisió d’equips professionals.
 • Orientació, formació, intermediació i prospecció directa.

Direcció i professorat

DIRECCIÓ

Txus Morata

Professora titular i investigadora de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull i coordinadora del Grup de recerca Innovació i Anàlisi Social (GIAS). Directora de la Càtedra de Lleure i Acció Sociocultural Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. Professora del Grau en Educació Social, del Màster universitari en Models i Estratègies d’Acció Social i Educativa en la Infància i Adolescència, del Màster en Desenvolupament, Cooperació i Acció Comunitària i del Títol d’expert en Infants i Joves Migrants que arriben sols (MENA): estratègies i eines per a la inclusió social. Els seus àmbits d’investigació estan vinculats al lleure educatiu, acció sociocultural, pedagogia comunitària, exclusió social i infància i adolescència.

Més

DOCENTS

Dr. Joan-Andreu Rocha. Degà i professor investigador de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull i professor convidat de la Universitat Gregoriana (Roma), de la Universitat Europea (Roma) i de la Universitat de Teheran (Iran). Imparteix docència en els graus d’Educació Social i Treball Social, al Màster en Desenvolupament, Cooperació i Acció Comunitària i al Màster universitari en Models i Estratègies d’Acció Social i Educativa en la Infància i l’Adolescència, així com al Títol d’expert en Infants i Joves Migrants que arriben sols (MENA): estratègies i eines per a la inclusió social. Els seus interessos d’investigació estan vinculats a la comunicació intercultural, el diàleg/pluralisme interreligiós, la geopolítica de la comunicació i de les cultures, i la cultura i els mitjans de comunicació.

Dra. Aurora Madariaga. Investigadora i directora de la Càtedra Lleure i Discapacitat del de la Universitat de Deusto. Investigadora principal del grup oficial El lleure com a factor de desenvolupament personal. Docent del Grau en Treball Social i Turisme i en els postgraus Màster Oficial en Direcció de Projectes de Lleure i Màster en Inclusió en la Comunitat. Claustre del Doctorat en Lleure, Cultura i Comunicació per al Desenvolupament Humà. Les seves línies d’investigació estan relacionades amb la inclusió en el lleure, les persones amb discapacitat, l’educació del lleure i el tercer sector. 

Dr. Israel Alonso. Professor del Departament de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat del País Basc. Vicedegà de Coordinació, Millora de Titulacions i Postgrau de la Facultat d’Educació de Bilbao. Forma part del grup de recerca consolidat Kideon. Investigación Socioeducativa. Imparteix docència en el Grau d’Educació Social. Fa recerca en l’àmbit del lleure inclusiu, el treball social, la innovació en educació superior i l’educació social. 

Dra. Eva Palasí. Professora associada i investigadora de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. Imparteix docència en el Grau d’Educació Social i de Treball Social i és directora del Màster universitari en Models i Estratègies d’Acció Social i Educativa en la Infància i l’Adolescència a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. Els seus àmbits de recerca estan vinculats al lleure educatiu, l’acció sociocultural, la pedagogia comunitària, l’exclusió social i la infància i l’adolescència.

Pere-Joan Giralt. Professor investigador de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull i membre del Grup de recerca Innovació i Anàlisi Social (GIAS). Imparteix docència als graus d’Educació Social i Treball Social. Desenvolupa recerca en els camps de llenguatges aplicats a l’acció social; acció comunitària, cohesió social i diversitat cultural; temps lliure educatiu i lleure; i innovació educativa.

Dra. Idurre Lazcano Quintana. Doctora en el programa de Lleure i Potencial Humà de la Universitat de Deusto. Investigadora del Instituto de Estudios de Ocio de la Universitat de Deusto. Acreditada per la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco (Unibasq) com a Personal Doctor Investigador. Professora en diferents postgraus oficials de la Universitat de Deusto i de la Universitat de Granada, així com del programa de doctorat en Lleure, Cultura i Comunicació de la Universitat de Deusto. La seva àrea de coneixement se centra en el lleure de la joventut, els espais i la participació ciutadana.

Dra. Yolanda Lázaro Fernández. Professora adscrita al Departament de Didàctica i Desenvolupament Curricular de la Facultat de Psicologia i Educació de la Universitat de Deusto. És docent i coordinadora del Grau en Ciències de l’Activitat Física i Esport i del Programa Combinat d’Estudis Oficials Ciències de l’Activitat Física i Esport i Educació Primària i en diferents programes de la Facultat de Ciències Socials i Humanes: Màster universitari en Direcció de Projectes de Lleure i en el títol propi de la Universitat de Deusto Titulat Universitari en Cultura i Solidaritat. És docent del programa de doctorat en Lleure, Cultura i Comunicació per al Desenvolupament Humà.

Demana més informació - * Camps obligatoris

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR