Línies de recerca

1. Acció comunitària, desenvolupament social i lleure educatiu
2. Governança, gestió i polítiques socials
3. Ètica, responsabilitat professional i necessitats no materials
4. Innovació social i competències professionals
5. Salut i benestar psicosocial en el cicle vital

1. Acció comunitària, desenvolupament social i lleure educatiu

La Investigadora Principal (IP) de la línia de recerca és la Dra. Txus Morata.

Els objectius de recerca són:

2. Governança, gestió i polítiques socials

L’Investigador Principal (IP) de la línia de recerca és el Dr. Pere Mora.

Els objectius de recerca són:

3. Ètica, responsabilitat professional i necessitats no materials

L’Investigador Principal (IP) de la línia de recerca és el Dr. Jesús Vilar.

Els objectius de recerca són:

4. Innovació social i competències professionals

L’Investigador Principal (IP) de la línia de recerca és el Dr. Paco López.

Els objectius de recerca són:

5. Salut i benestar psicosocial en el cicle vital

L’Investigadora Principal (IP) de la línia de recerca és la Dra. Isabel Torras.

Els objectius de recerca són:

  • Identificar períodes crítics del cicle vital que requereixen atenció especial pel que fa a la salut i el benestar psicosocial.
  • Analitzar escenaris i agents promotors del benestar psicosocial des de la perspectiva del treball social i l’educació social.
  • Avaluar actuacions socioeducatives per a la millora de la salut i el benestar.