Acreditacions

Procés de renovació de l'acreditació institucional 2023

D’acord amb el Reial Decret 640/2021, de 27 de juliol, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) està duent a terme el procés de renovació de l’acreditació institucional de la Facultat, obtinguda l’any 2018.

Acreditacions de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)

La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés ha obtingut els segells de qualitat següents:

Acreditació institucional de centre, 2018

Acreditació AQU 2015 d’Educació Social i Treball Social

Acreditació AQU 2015 dels màsters universitaris Direcció, Gestió i Intervenció en Serveis Socials (DISS) i Models i Estratègies d’Acció Social i Educativa en la Infància i Adolescència (MEIA)

 Informe d’avaluació externa

Certificacions SGIQ (AQU)

 Informe de Certificació del SGIQ (AQU)

Certificació Facultat IS0 9001:2015 del 2018 (TÜV)

 Certificat ISO 9001