Acreditacions

La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés ha obtingut els segells de qualitat següents:

Acreditacions AQU

Acreditació AQU 2015 d’Educació Social i Treball Social

Acreditació AQU 2015 dels màsters universitaris Direcció, Gestió i Intervenció en Serveis Socials (DISS) i Models i Estratègies d’Acció Social i Educativa en la Infància i Adolescència (MEIA)

 Informe d’avaluació externa

Certificacions SGIQ (AQU)

 Informe de Certificació del SGIQ (AQU)

Certificació Facultat IS0 9001:2015 del 2018 (TÜV)

 Certificat ISO 9001