Transparència

La Facultat d’Educació Social i Treball Social és un centre d’educació superior de la Universitat Ramon Llull gestionat per la Fundació Pere Tarrés, organització amb més de 50 anys d’existència dedicada a la promoció de l’educació en el temps lliure, la millora de la intervenció social, el voluntariat i l’enfortiment del teixit associatiu.

La Facultat vol ser un agent social rellevant que sigui transformador des de l’acció social, la formació, la recerca i la difusió dels seus coneixements i de les seves opinions. És voluntat de la institució mantenir el diàleg amb la societat civil i les entitats, de les quals neix i amb les quals se sent vinculada.

La Facultat Pere Tarrés és una entitat sense ànim de lucre acollida a la llei 49/2002 i, com a universitat no pública d’iniciativa social, està involucrada en un ampli programa de participació i d’activitats de cara a la comunitat. Trobareu més informació a:

Documentació general