Satisfacció dels grups d'interès

Dins del seguiment, revisió i millora del sistema, s’inclouen diversos instruments, entre els quals es troben les enquestes de satisfacció dels diferents grups d’interès.

El curs 18/19 la mitjana de satisfacció dels estudiants amb l’activitat docent (sobre 100) va ser:

El curs 18/19, la mitjana de satisfacció dels caps de pràctiques (sobre 100) va ser:

  • 3r: 87,2
  • 4t: 84,8

La taxa d’inserció laboral dels graduats el curs 18/19, segons l’estudi del 2020, ha estat:

  • Educació Social: 83%
  • Treball Social: 80%

Anualment també es realitzen estudis d’inserció laboral dels màsters universitaris.

  • 3r Estudi d’Inserció Laboral DISS 2019
  • 3r Estudi d’Inserció Laboral MEIA 2019