Notícies Opinió i anàlisi d'actualitat Bloc Publicacions Estudis i informes

Estudis i informes

Amb la voluntat de contribuir a la cohesió i benestar social, la Fundació Pere Tarrés realitza  estudis i informes per analitzar les qüestions socials i educatives que ens preocupen. Resultat, sovint, d’un treball en xarxa amb altres organitzacions, la Fundació posa a disposició de la societat el seu coneixement en la intervenció, la formació i la recerca en els camps de l’acció social, educativa i les organitzacions socials.

El lleure millora les competències escolars i professionals, contribuint a trencar el cercle de pobresa infantil

El lleure millora les competències escolars i professionals, contribuint a trencar el cercle de pobresa infantil

La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés –URL presenta els resultats del projecte “Competències clau desenvolupades en el temps de lleure educatiu rellevants per l’èxit escolar i la millora de l’ocupabilitat juvenil”. La recerca mostra com les activitats de lleure milloren les competències educatives i professionals dels participants, contribuint així a trencar el cercle de pobresa de molts infants i joves que viuen en situació de vulnerabilitat.

El Panoràmic 2017. Dades de les comarques de Tarragona

El Panoràmic 2017. Dades de les comarques de Tarragona

Un total de 2.342 entitats sense ànim de lucre han participat a ‘El Panoràmic 2017’. Aquesta edició aprofundeix en conèixer com són les organitzacions no lucratives i les compara amb el conjunt de les entitats del tercer sector català. Les dels municipis de la província de Tarragona sumen el 8% (195). Les dades dibuixen un sector heterogeni. Destaca que el 32% de les entitats tarragonines s’orienten a la cultura, que inclou tant la cultura tradicional i popular com diferents formes d’expressió artística contemporànies, i que el 20% són considerades històriques, perquè són anteriors als anys 80.

Oci, acció sociocultural i cohesió social

Oci, acció sociocultural i cohesió social

Aquesta recerca, realitzada pel Grup d’Investigació, Innovació i Anàlisi Social (GIAS) de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – URL, analitza com les pràctiques de lleure i socioculturals adreçades a infants, adolescents i joves de les entitats i organitzacions socials fomenten la cohesió social dels barris on actuen. L’estudi se centra en dos barris de Barcelona i dos de Bilbao i s’ha comptat amb la col·laboració de les universitats de Deusto i del País Vasc.

El Panoràmic 2017. Dades i anàlisi per enfortir el sector no lucratiu català

El Panoràmic 2017. Dades i anàlisi per enfortir el sector no lucratiu català

El paper de les entitats del tercer sector a Catalunya com a agents generadors de cohesió social, de transmissió de valors, de participació ciutadana i de millora de la qualitat de vida de les persones i de transmissió de la cultura és àmpliament reconegut. Poder tenir una radiografia el més àmplia i verosímil possible és l’objectiu de l’informe El Panoràmic. Les entitats impulsores són el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), la Fundació Pere Tarrés, la Fundació Ferrer i Guàrdia i l’Observatori del Tercer Sector,

Resultats dels programes de reforç escolar

Resultats dels programes de reforç escolar

El 94% dels infants que han participat en el programa de reforç escolar de la Fundació Pere Tarrés durant el curs 2017-2018 consideren que han millorat els seus resultats acadèmics a l’escola. La Fundació Pere Tarrés realitza un programa de reforç escolar en 40 centres repartits per tot Catalunya on participen 557 infants d’entre 6 i 17 anys que necessitaven acompanyament en les tasques escolars, i que en part, viuen situacions de vulnerabilitat social.

Impacte dels factors socials en l’atenció a la salut mental. Estudi empíric en els centres de salut mental infantojuvenil i d’adult de Sants- Montjuïc

Impacte dels factors socials en l’atenció a la salut mental. Estudi empíric en els centres de salut mental infantojuvenil i d’adult de Sants- Montjuïc

Identificar quins són els factors socials de risc i com aquests influeixen en l’atenció a les persones amb problemes de salut mental és l’objectiu de l’informe “Impacte dels factors socials en l’atenció a la salut mental. Estudi empíric en els centres de salut mental infantojuvenil i d’adult de Sants- Montjuïc” que ha elaborat la Fundació Pere Tarrés i la Fundació Sanitària Sant Pere Claver. L’informe analitza les dificultats i complexitats que té l’atenció a la salut mental quan la vulnerabilitat i el risc d’exclusió és present en l’entorn social i familiar del pacient. El document també inclou recomanacions que han de servir per fer propostes de millora en la forma en què els diferents recursos assistencials atenen a les persones amb trastorns mentals i el seu entorn.

Necessitats bucodentals de la infància en situació vulnerable

Necessitats bucodentals de la infància en situació vulnerable

Quines són les necessitats de salut bucodental en la infància vulnerable? Com cobreix el sistema de salut pública aquest dret bàsic dels infants? Un informe de la “Fundació Pere Tarrés realitzat amb la col·laboració d’ADE en tres centres socioeducatius conclou que el 66% dels infants presenten afeccions que requerien tractament mèdic però les seves famílies no poden assumir-ne el cost. La situació socioeconòmica de les famílies és un factor determinant en les afeccions bucodentals en els infants i aquests trastorns tenen un impacte en el benestar físic, emocional i social dels nens i nenes.

Radiografia de la pobresa a Figueres

Radiografia de la pobresa a Figueres

La Fundació Pere Tarrés ha realitzat per encàrrec de l’Ajuntament de Figueres el projecte: "Radiografia de la Pobresa", amb l'objectiu d'actualitzar els indicadors del mapa de vulnerabilitat, mesurar la pobresa econòmica i calcular la taxa AROPE. Segons la taxa AROPE, l'any 2017, el 47,8% de la població de Figueres es trobava en risc de pobresa o exclusió social, un percentatge 25,3 punts superior respecte a la població en risc a Catalunya (22,5%).

Diagnosi de la població amb discapacitat al municipi de Rubí

Diagnosi de la població amb discapacitat al municipi de Rubí

L’any 2017 vam realizar una una diagnosi de la població amb discapacitat al municipi de Rubí per afinar les estratrègies del Pla d’atenció integral a les persones amb discapacitat i diversitat funcional que estan elaborant.

El Panoràmic de les entitats de dones 2016

El Panoràmic de les entitats de dones 2016

L’Institut Català de les Dones (ICD) i la Fundació Pere Tarrés han elaborat l’estudi “El Panoràmic 2016 de les entitats de dones” amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement i visibilitzar la realitat i els reptes de l’ampli i divers teixit de les entitats de dones que treballen en favor de la igualtat efectiva de dones i homes. La Fundació Pere Tarrés, que ha elaborat l’estudi juntament amb el Consell d’Associacions de Barcelona, l’Observatori del Tercer Sector i la Fundació Ferrer i Guàrdia, ha comptabilitzat l’existència de 950 entitats amb aquestes característiques, que representen el 4% del total d’organitzacions no lucratives a Catalunya.

El Panoràmic 2016, radiografia del tercer sector català

El Panoràmic 2016, radiografia del tercer sector català

Ampli recull de dades i gràfics que permeten aprofundir en les fortaleses i febleses del tercer sector, així com en la participació i el funcionament en el si de les entitats, les seves formes de finançament i els reptes de futur. Més de 2.200 organitzacions no lucratives han participat en aquest informe elaborat per la Fundació Pere Tarrés, el Consell d'Associacions de Barcelona, l'Observatori del Tercer Sector-OTS, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Torre Jussana i la Fundació La Caixa.

Model d’escola bressol inclusiva

Model d’escola bressol inclusiva

L’informe “Model d’escola bressol inclusiva” liderat per la Fundació Pere Tarrés amb la col·laboració de l’Hospital Sant Joan de Déu i la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i Esport Blanquerna – URL posa de manifest les dificultats de les escoles bressol per atendre infants amb necessitats educatives especials i amb dificultats socioeconòmiques.

Envelliment actiu en els programes que pal·lien l’aïllament de les persones grans

Envelliment actiu en els programes que pal·lien l’aïllament de les persones grans

Davant el creixent envelliment de la població la societat s’enfronta a reptes com la soledat, les limitacions funcionals i, molt sovint, la precarietat econòmica de les persones grans. Per fer-hi front, la Fundació Pere Tarrés va fer per a la Fundació Cuberes Donlo un estudi que posa en relleu fins a quin punt els vincles personals i afectius són essencials per mantenir i incrementar la seva qualitat de vida.

Les entitats d’acció social d’Església a Catalunya: organització i aportacions a la cohesió social

Les entitats d’acció social d’Església a Catalunya: organització i aportacions a la cohesió social

Més de 1.200.000 persones es van beneficiar de l’acció de les entitats socials d’Església, durant el 2014. Aquests resultats són fruit d’una recerca promoguda per la Càtedra d’Inclusió Social (Universitat Rovira i Virgili) i la Fundació Pere Tarrés amb la col·laboració del Campus Docent Sant Joan de Déu.

La situació de la salut mental infantil a Catalunya

La situació de la salut mental infantil a Catalunya

La Fundació Pere Tarrés i la Federació Salut Mental Catalunya van elaborar l'informe "Atenció a la salut mental infantil i adolescent" on es presenten les febleses i necessitats del sistema i es plantegen 7 reptes i propostes concretes per garantir una millor atenció integral als infants i adolescents.

Impacte dels programes de reforç escolar en la millora dels resultats acadèmics dels infants

Impacte dels programes de reforç escolar en la millora dels resultats acadèmics dels infants

L’informe destaca que el 92% dels infants enquestats consideren que el programa de reforç escolar els ha fet millorar els seus resultats a l’escola. Els nens i nenes afirmen que els ha ajudat a millorar en aspectes relatius als deures com aprendre a fer-los millor, anotar-los a l’agenda o portar-los fets a l’escola. Altres aspectes que també els infants han vist millorar notablement és saber quines tasques han de fer per tal de preparar treballs i exàmens, així com planificar i organitzar-se per estudiar.

Pedagogia Social Comunitària en centres penitenciaris i en programes de reinserció social

Pedagogia Social Comunitària en centres penitenciaris i en programes de reinserció social

La recerca s’ha realitzat durant tres anys analitzant dues experiències socioeducatives  de diferent naturalesa: la Unidad Terapeutica y Educativa del Centro Penitenciario de Villabona (Astúries) i l’Associació Bizitegi de Bilbao (País Basc), que atén a persones sense sostre, amb problemes de drogodependències o salut mental greu.

Necessitats socials de les persones amb esclerosi múltiple i el seu entorn familiar

Necessitats socials de les persones amb esclerosi múltiple i el seu entorn familiar

L’estudi de la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) i la Fundació Pere Tarrés ha permès fer evident diferents necessitats que les persones afectades consideren importants per a la millora de la seva qualitat de vida: suport emocional, tractaments de rehabilitació, informació exhaustiva  i contrastada sobre la malaltia i els tractaments, orientació en fases pal·liatives i avançades, acompanyament en el procés d’inserció  laboral i formatiu, sol·licitud d’ajudes i  suport al cuidador.

L’impacte familiar i laboral de la fibriomiàlgia

L’impacte familiar i laboral de la fibriomiàlgia

L’objectiu era conèixer la situació real al nostre país, sobre l’impacte familiar, laboral, social i econòmic en els malalts amb fibromiàlgia i les seves famílies, així com les respostes que es produeixen en l’entorn.