Notícies

Un estudi permet identificar els perfils més habituals de persones cuidadores no professionals

Un estudi permet identificar els perfils més habituals de persones cuidadores no professionals

Comparteix la notícia

25.03.20

El Departament de Formació, Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés ha presentat els primers resultats de l’estudi ‘Personas cuidadoras no profesionales: Evaluación de la calidad de vida, perfiles prevalentes y nuevas situaciones’ que ha permès identificar tant els perfils més habituals de persones cuidadores no professionals com els perfils emergents. L’escala d’avaluació de qualitat de vida dissenyada ha mesurat l’estat d’aquest col·lectiu i ha permès identificar possibles accions formatives per millorar les seves vides i les de les persones que cuiden.

L’estudi s’ha basat en una mostra de 214 enquestes i 21 entrevistes, i les dades mostren que un 78% de les persones cuidadores no professionals no compta amb cap servei o prestació. Un 62% té la percepció d’estar cansada, un 56% té por del futur i 8 de cada 10 no se senten lliures per organitzar la seva pròpia vida. Un 79% considera que no disposa de suficient temps lliure per a ella mateixa i un 77% creu que no dedica prou temps a realitzar activitats d’oci fora de l’espai de la llar. Així mateix, a un 59% li agradaria poder dedicar més temps a altres membres de la família.

En termes econòmics, el 62% de les enquestades considera que, en aquests moments, els seus ingressos no són suficients per poder estalviar. Per altra banda, pel que fa al perfil imperant de persona cuidadora no professional, destaca que 8 de cada 10 són dones i que el 52% d’aquestes tenen entre 45 i 64 anys. Així mateix, el 60,4% de les dones cuidadores es consideren les màximes responsables de la cura de la persona en situació de dependència. En comparació amb els homes, les dones cuidadores tenen pitjor percepció de la seva qualitat de vida en 5 de les 7 dimensions analitzades.

Acompanyament en el disseny de les polítiques públiques

L’augment sostingut durant els últims anys de la població amb necessitats de cura, especialment derivades dels estats de dependència, ha portat al Departament de Consultoria i Estudis a posar el focus sobre la qualitat de vida de les persones que cuiden de forma no professional a altres. Des de la Fundació Pere Tarrés es porta anys treballant des de la formació, la recerca i l’acompanyament en el disseny de les polítiques públiques sobre la qualitat de vida de les persones dependents i de la resta de familiars.