On actuem

La Fundació Pere Tarrés té la seu social a Barcelona, encara que també comptem amb delegacions a Tarragona, a Manresa, a Mallorca i a Madrid. Tanmateix, la nostra acció educativa i social cada cop abasta més indrets de Catalunya, i la voluntat és estendre-la més enllà. Per aquest motiu, també comptem amb una presència destacada entre la societat civil de la resta de l’Estat espanyol i participem en formacions i programes europeus i internacionals.

Catalunya

Federem gairebé 204 centres d’esplai de les diòcesis de Barcelona, Lleida, Sant Feliu de Llobregat, Solsona, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Urgell, Vic i Girona.

Federem una xarxa de 38 centres socioeducatius situats principalment en l’àrea metropolitana de Barcelona.

Gestionem 18 cases de colònies i fem d’intermediaris amb unes 100 cases més que estan distribuïdes per tot el territori català.

A més, tant els seus programes socials i educatius com la formació en educació en el lleure i en l’acció social s’acosten als municipis de Catalunya que ho requereixen i ho sol·liciten.

Comptem amb delegacions a Tarragona, Manresa, Mallorca i Madrid.

Estat espanyol

El 2016 vam obrir una delegació a Balears per impulsar l’acció dels centres d’esplai de les illes, que fins al moment havien integrat el GDEM i que passaven a formar part del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC). Actualment, hi ha 11 centres d’esplai a Mallorca i 2 centres a Menorca adherits al MCECC-Fundació Pere Tarrés i s'han impulsat 3 projectes socioeducatius (2 a Mallorca i 1 a Menorca) per atendre infància en situació de vulnerabilitat social. Des d’aquesta delegació també s’impulsen projectes educatius i socials a Balears.

Des de l’any 2000, també disposem d’una seu social a Madrid, amb una instal·lació amb vocació educativa i juvenil anomenada La Immaculada, residència universitària. També comptem amb un centre d’esplai federat a la província de Castelló. Fem d'intermediaris amb una xarxa de cases de colònies que s’estén per Madrid, Aragó, Astúries, Illes Balears, País Basc i Cantàbria.

Una de les nostres finalitats és treballar per la millora i l’enfortiment del teixit associatiu i fa més de 30 anys que oferim assegurances de lleure i voluntariat. Una les activitats més importants de la Fundació Pere Tarrés fora de Catalunya és la formació, principalment, en modalitat e-learning en acció social i lleure. Moltes de les activitats i projectes es porten a terme en coordinació amb entitats arrelades a cada territori.

Participem en projectes d'àmbit estatal i oferim formació, estudis i la consultoria per a administracions autonòmiques, locals, entitats financeres o empreses.

Resta del món

La Fundació Pere Tarrés forma part d’entitats d’àmbit internacional amb les quals emprèn iniciatives i projectes.

  • BICE. Boureau International Catolique de l’Enfance (a través de CCCCCE)
  • IYHF. Federació Internacional d’Albergs de Joventut
  • FIMCAP. Federación Internacional de Movimientos Católicos de Acción Parroquial (a través de CCCCCE)
  • FIUC. Federació Internacional d’Universitats Catòliques (a través de la URL)

La Facultat Pere Tarrés té convenis de mobilitat amb més de 50 universitats d'Europa i d'Amèrica i l’Índia. Els seus estudiants tenen la possibilitat de realitzar pràctiques de cooperació internacional per al desenvolupament en entitats socials de països del sud. La Facultat Pere Tarrés realitza formació en conveni amb altres universitats de la resta del món.

Des d’altres àrees de programes educatius, formació en el lleure i acció social, consultoria i estudis, es participa en programes europeus i internacionals.