Notícies

Les entitats de dones de Catalunya destaquen per una àmplia base social i més compromís dels associats

Les entitats de dones de Catalunya destaquen per una àmplia base social i més compromís dels associats

Comparteix la notícia

Etiquetes

19.10.17

L’Institut Català de les Dones (ICD) i la Fundació Pere Tarrés han presentat avui l’estudi “El Panoràmic 2016 de les entitats de dones” amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement i visibilitzar la realitat i els reptes de l’ampli i divers teixit de les entitats de dones que treballen en favor de la igualtat efectiva de dones i homes.

La Fundació Pere Tarrés, que ha elaborat l’estudi juntament amb el Consell d’Associacions de Barcelona, l’Observatori del Tercer Sector i la Fundació Ferrer i Guàrdia, ha comptabilitzat l’existència de 950 entitats amb aquestes característiques, que representen el 4% del total d’organitzacions no lucratives a Catalunya.

La recerca, realitzada sobre 134 entitats de dones participants en l’enquesta Panoràmic 2016, conclou que la associacions de dones tenen com a prioritats la millora de la base social, la millora de la comunicació i difusió, l’assoliment dels objectius missionals i la diversificació de les seves fonts de finançament.

Pel que fa al teixit associatiu femení, les entitats de dones opinen que cal ampliar i implicar més la base social, impulsar el treball en xarxa i les col·laboracions amb diferents agents socials, consolidar el finançament i crear una agència de comunicació associativa.

Ara bé, les dades que comparen les entitats de dones amb les entitats no lucratives en general mostren que l’associacionisme femení és un sector d’organitzacions de base, dinàmic i d’acció de proximitat, amb una àmplia base i més alta implicació de les associades que en d’altres tipus d’entitats.

Com destaca Marina Aguilar, directora de la recerca i de Projectes de la Fundació Pere Tarrés, "les entitats de dones són majoritàriament entitats petites però ben avingudes i amb una alta participació, tant pel que fa als seus membres i òrgans de govern com a les persones que hi fan voluntariat". També va destacar que "com més gran i més professional sigui l'entitat, menys participatives són les persones associades".

Organitzacions de base, dinàmiques i de proximitat

  • Són organitzacions de base (95%).
  • El 12% compta amb el reconeixement d’Utilitat Pública i el 24% està treballant per aconseguir-ho.
  • Són organitzacions dinàmiques. El 51% es van fundar a partir de l’any 2001. Però també és un sector amb una àmplia trajectòria, i 1 de cada 5 organitzacions de dones s'ha constituït abans de l’any 1990.
  • Són organitzacions de proximitat i la major part actuen a l'àmbit municipal (61%) o comarcal (29%). El 32% actua a tot Catalunya, i el 15% duu a terme la seva activitat a nivell internacional.

Amplia base social i implicació

  • La base social de les associacions de dones és lleugerament major que al conjunt del Panoràmic. El 35% de les organitzacions de dones tenen entre 3 i 30 persones associades. Les que tenen entre 31 i 90 persones sòcies representen el 20%. I el 45% disposen de més de 91 persones associades. En canvi, en el conjunt del Panoràmic, el 40% de les associacions compten amb més de 91 persones associades.
  • El 45% d’associades participa de forma continuada i activa en les activitats, col·laborant en l’organització d’aquestes i/o assumint responsabilitats (2 de cada 10 en el cas del conjunt del Panoràmic).
  • La figura del voluntariat està present en el 60% de les entitats de dones.
  • El 67% de les entitats de dones compta amb persones que hi treballen de manera remunerada. D’aquestes, la majoria tenen fins a 10 persones que hi treballen (84%), mentre que el 16% de les entitats tenen entre 11 i 100 persones remunerades.

Pel que fa al finançament el 62% d’entitats va comptar amb uns ingressos inferiors a 15 mil €. Els ingressos principalment provenen de fons propis (60%), com són les persones associades, la prestació de serveis i les accions puntuals. Els recursos públics representen el 30% dels ingressos, mentre que els privats representen el 10%. Les entitats de dones tenen una distribució dels 3 tipus de fonts de finançament molt diferent respecte el conjunt de les entitats del Panoràmic (57% dels recursos són públics, 32% són propis i 11% privats).

Han participat  en l’acte de presentació dels resultats la presidenta de l’ICD, Núria Balada; Montserrat Morera, presidenta del Consell d’Associacions de Barcelona; Marina Aguilar, responsable de l’informe i coordinadora de projectes de la Fundació Pere i Tarrés; Gemma Altell, de la Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social, i Rafael Ruiz de Gauna, director de Formació, Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés.

La cloenda de l'acte va anar a càrrec de Rafael Ruiz de Gauna, director de Relacions Institucionals de la Fundació Pere Tarrés, qui va remarcar que recerques com la presentada ahir a la tarda  permeten tenir una foto del sector social català, donar a conèixer la feina que fan aquests tipus d'entitats, oferir un millor servei i vinculació de les persones a les entitats, millorar la gestió i fer incidència política.

El Panoràmic és una recerca transversal que es fa des del propi sector per disposar del coneixement necessari amb l’objectiu d’enfortir les entitats i organitzacions no lucratives. Està impulsada pel Consell d’Associacions de Barcelona, fruit de les reflexions recollides al #2nCongrés, juntament amb l’Observatori del Tercer Sector, la Fundació Ferrer i Guàrdia i la Fundació Pere Tarrés . A l’edició 2016 va comptar amb el suport de la Fundació Bancària "la Caixa", la Generalitat de Catalunya, l’Institut Català de les Dones, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sabadell, l’Ajuntament de Terrassa i l’Obrador del 3r Sector Ambiental de Catalunya.