Notícies

L’economia i l’activitat de les entitats es veuen afectades per la Covid-19

L’economia i l’activitat de les entitats es veuen afectades per la Covid-19

Comparteix la notícia

Etiquetes

12.06.20

La Fundació Pere Tarrés, juntament amb la resta d’entitats que promouen El Panoràmic,  han presentat les primeres conclusions de l’afectació de la Covid-19 en el teixit associatiu català amb la publicació Entitats en temps de Covid-19: més enllà del repte pressupostari’, un avançament de l’informe final que es farà públic el proper setembre. El Departament de Consultoria i Estudis ha format part del grup de treball de l’estudi en què hi han participat fins a 60 organitzacions, entre federacions i associacions, amb seu en diversos punts del territori català.

El teixit associatiu no ha estat aliè a aquesta conjuntura excepcional ni a les conseqüències que se’n desprenen. Entre les més destacades, les noves normatives per a la realització d’activitats, les alteracions en les fonts de finançament i els ingressos percebuts, els canvis en les lògiques i processos subvencionals i les tensions en la tresoreria. En aquesta línia, de l’associacionisme es proposa l’aplicació de mesures de flexibilització en els criteris de justificació de les subvencions, avançament del pagament del finançament dels projectes i definició del calendari de subvencions d’aquest 2020.

Oportunitat de noves respostes

L’estudi posa de manifest que l’adaptabilitat del teixit associatiu als canvis segueix sent una característica que aporta valor afegit al treball de les entitats. En aquest context, s’han potenciat algunes de les qualitats de les organitzacions, com una bona capacitat de reacció i d’adaptació a la situació, una gran resiliència i un reforç de la flexibilitat. Així mateix, per algunes associacions i federacions, aquesta conjuntura excepcional ha estat aprofitada per impulsar un treball reflexiu i organitzatiu de caràcter estratègic que ha permès detectar noves oportunitats a l’entorn, millorar la gestió interna i recuperar debats vinculats la dinàmica econòmica de l’associació.

Les primeres conclusions de l’informe també destaquen la importància de la base social, que ha permès el sosteniment d’un gran nombre d’entitats, tant pel que fa al manteniment o ampliació de les activitats, com de les quotes. El paper de les organitzacions de segon i tercer nivell, que representen el 6% del total de les entitats catalanes, ha estat clau en les actuacions de suport desplegades cap a les entitats de base. Així mateix, l’estudi conclou la importància de les xarxes veïnals de col·laboració i suport mutu ràpidament articulades, que han donat resposta a les dificultats econòmiques i socials derivades de la crisi de la Covid-19.