Activitats extraescolars

Laboratoris de lleure educatiu

Laboratori de la creativitat

Activitats: petits inventors (sostenibilitat), cognició, lectura, arts plàstiques, arts musicals, arts culinàries, teatre, màgia, idiomes.

En la societat actual en la que vivim on cada vegada es tendeix més a globalitzar l’aprenentatge, sense buscar l’especificació en un sol àmbit, la Fundació Pere Tarrés planteja un nou model d’extraescolars basat en laboratoris de lleure educatiu, on l’infant pugui escollir la millor manera d’aprofitar el seu temps extraescolar, on l’objectiu principal sigui promoure la seva creativitat i inventiva.

En el futur més proper, la creativitat serà un dels aspectes curriculars més demandat donades les noves opcions laborals encara per descobrir que ens esperen. Promoure des d’aquests espais oberts aquesta competència no específica serà clau en el desenvolupament integral dels infants.

El lleure per tant serà cabdal en el nostre nou model d’activitats extraescolars. Donada l’experiència i les bones pràctiques realitzades en el món de l’esplai, busquem sinèrgies per retrobar aquest espai de conjuntura i comunió entre les diferents etapes educatives, buscant aquell objectiu tant màgic on els petits aprenen dels grans i els grans dels petits.   

Volem afegir el nostre gra de sorra, en modificar la mirada pedagògica de l’educació, donat que els alumnes són cada vegada més exigents i participatius en el seu propi procés d’aprenentatge.

Laboratori del moviment

Activitats: multiesports, circ i acrobàcies, balls i danses, castellers i sardanes, patinatge, arts marcials, esgrima, lleure i joc.

El moviment és un desplaçament en què es canvia de posició (desplaçament) o d'orientació (rotació). Un cos en moviment, si es desplaça, pot descriure una trajectòria.

Laboratori de l’experimentació

Activitats: robòtica, juguem a fer ciències, LABO, creació audiovisual, ArtiStem, Kumon, creació de videojocs.

L'experimentació és l'aplicació del mètode científic a la contrastació de les hipòtesis de treball en les condicions controlades del laboratori. D'aquesta manera, canviant la presència o la intensitat d'aquells fenòmens que es consideren causes, es pot verificar que produeixen els efectes previstos en una hipòtesi. El registre i la mesura de les causes i dels efectes mitjançant instruments científics dona lloc a la verificació d'una hipòtesi, i per tant dels teoremes. Mentre que l'observació ha d'esperar la producció espontània d'un fenomen, l'experimentació permet reproduir els efectes, produint les causes adients al laboratori, la qual cosa posa a l'abast de tothom la verificació dels teoremes. Tot infant du a terme experiments rudimentaris per aprendre com funciona el món.

Laboratori de les emocions

Activitats: educació emocional, mindfulness, jocs de taula, ioga, lleure i joc.

L'emoció, en la seva definició més general, és un estat mental intens que sorgeix en el sistema nerviós de manera espontània i provoca una resposta psicològica positiva o negativa. És un impuls involuntari originat com a resposta als estímuls de l'ambient que indueix sentiments tant en l'ésser humà com en animals i que desencadena conductes de reacció automàtica. Són mecanismes que ens ajuden a reaccionar amb rapidesa davant de successos inesperats que funcionen de manera automàtica, són impulsos per actuar. Cada emoció prepara l’organisme per a una classe diferent de resposta.

Objectius pedagògics de les activitats extraescolars

Les activitats extraescolars ajuden al desenvolupament de l’educació formal i no formal, en l’aprenentatge de la coeducació, a millorar el rendiment acadèmic, les actituds positives, les expectatives formatives (continuar estudiant) i les competències psicoemocionals.

Per a les activitats extraescolars, proposem uns nous moments pedagògics que es converteixin en un espai de socialització i resolució de conflictes, el foment de l’esport, el gaudi de la lectura, del lleure educatiu i del joc, de trobada i relació entre les famílies, on el més important sigui la felicitat i el somriure dels infants. Les activitats extraescolars se sustentaran en els eixos següents:

  • La promoció de l’equitat per generar noves oportunitats educatives
  • Integrar l’educació socioemocional en totes les activitats
  • Tenir sempre una mirada positiva i alegre envers qualsevol aprenentatge
  • Ser un referent i/o mentor afectiu significatiu
  • Promoure millors persones i el bé comú
  • No limitar mai la creativitat i la inventiva dels infants, escoltant sempre les seves inquietuds i expectatives
  • Respectar el temps d’aprenentatge de cada infant segons la seva etapa madurativa
Vídeo Activitats extraescolars

Demana més informació - * Camps obligatoris

Dades de contacte

Informació sol·licitada

Observacions

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legalENVIAR