El nostre projecte educatiu

Educació en el lleure

Educació ambiental

Educació en hàbits i valors

Des de la Fundació Pere Tarrés concebem tots els moments de la vida com a espais educatius en una estreta relació, comunicació i treball conjunt amb l’escola i les famílies.

L’educació en el lleure, l’educació ambiental i l’educació d’hàbits i valors són els eixos que vertebren el projecte pedagògic que posem a disposició de l’entorn escolar.

D’aquesta manera, totes les nostres activitats estan dissenyades sobre quatre dimensions que conformen els pilars del desenvolupament integral dels infants i adolescents: la creativa, l’emocional, la d’experimentació i la de moviment.

A partir d’aquests elements, construïm una proposta pedagògica per aconseguir un aprenentatge significatiu, de col·laboració i comunitari i, alhora, individualitzat i adaptat a cada nen i nena.

Projecte educatiu