Suport educatiu als alumnes amb necessitats específiques (NESE)

Educació inclusiva

Com a referents en el sector, treballem diàriament per donar suport i fer possible l’educació inclusiva a molts centres: la implementació de l'educació inclusiva per oferir a tots els infants, sense distinció de les seves capacitats, l'oportunitat de continuar el contingut de la classe, compartint experiències amb els companys i potenciant les relacions socials.

Els nostres equips es preparen i treballen per normalitzar l’escola inclusiva amb diferents ritmes d’aprenentatge, integrar-lo en el grup-classe i en les activitats escolars i extraescolars, dotant-lo d’un rol més protagonista en l’entorn educatiu dels centres escolars i personalitzant l’atenció educativa segons les necessitats particulars de cada infant.

La seva tasca es basa en:

Escolta activa als infants

Acompanyament emocional

Adaptabilitat a la línia
educativa de cada centre

Objectius de l’educació inclusiva

  • Oferir suport i acompanyament a l’alumnat amb discapacitat i/o amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) per tal de garantir l’escola inclusiva i la seva participació i continuïtat en centres educatius públics i concertats durant totes les etapes de l’ensenyament obligatori, en les dimensions de cura i higiene, mobilitat i desplaçaments, regulació de la conducta, salut i seguretat.
  • Adequar l’entorn educatiu a les capacitats diverses de l’alumnat, facilitant-ne així la inclusió i la participació en la dinàmica formativa i relacional del centre educatiu.
  • Potenciar la incorporació i el desenvolupament de coneixements i bones pràctiques a l’entorn de l’abordatge de la diversitat funcional en l’àmbit educatiu.
  • Potenciar l’atenció integral i interdisciplinària de l’alumnat amb NESE garantint l’adequació a les seves necessitats i facilitant eines que millorin la seva capacitat d’autonomia i autoregulació.
  • Sensibilitzar i acompanyar al conjunt d’agents de la comunitat educativa a l’entorn de la diversitat funcional, els elements de suport a l’alumnat amb NESE i la seva inclusió en la programació ordinària del centre educatiu.

Demana més informació - * Camps obligatoris

Dades de contacte

Informació sol·licitada

Observacions

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legalENVIAR