Presentació

Acompanyar en el desenvolupament dels infants, adolescents i joves és un objectiu comú que la Fundació Pere Tarrés comparteix amb el món escolar. Des de de fa molts anys, hem caminat de la mà de les escoles donant-los suport en aquest trajecte clau que és el procés d’aprenentatge, creixement i educació dels nens i nenes. Durant aquest camí, la família i l’escola són els agents més rellevants en l’educació d’infants, adolescents i joves, però també tenen un paper important les activitats d’educació en el lleure. Per això és fonamental que tots aquests rols educatius s’alineïn de manera coherent. Conscient de la necessitat d’aquest engranatge, la Fundació Pere Tarrés treballa sempre de manera conjunta i en col·laboració amb les escoles en plena consonància amb el projecte educatiu de cada centre però amb la voluntat d’aportar suport i valor i la nostra expertesa d’educació en el lleure.

Presentació

Actualment, la innovació pedagògica, la gamificació, el treball per projectes i el treball per competències són cada cop més presents dins de les aules.

Justament, l’educació en el lleure ha fonamentat la seva acció educativa sobre aquests eixos. D’aquesta manera, la Fundació Pere Tarrés posa a disposició de les escoles i ampes la seva expertesa i innovació pedagògica, els seus seixanta anys d’experiència i un ampli equip de professionals amb la diversitat i especialització que li permeten el fet de ser l’entitat de lleure més gran de Catalunya.

Presentació

Presentació

La varietat i la diversitat d’activitats i serveis que realitza la Fundació Pere Tarrés li permet entendre i atendre les necessitats de les escoles d’una manera integral des de:

  • l’espai migdia
  • els casals
  • les activitats extraescolars
  • l’acollida
  • els vetlladors/es o monitors/es d’integració per a una escola inclusiva
  • les colònies
  • l’educació ambiental i les escoles de natura
  • els professionals de llengua de signes a l’aula
  • disposar de l’escola de formació de monitors i directors de lleure pionera i la més gran del país
  • comptar amb una facultat on es formen els professionals de l’acció social