Projectes de la Fundació Pere Tarrés que contribueixen a afavorir les competències acadèmiques

Les 7 competències educatives Competència analítica Competència comunicativa Competència digital Competència aprendre a aprendre Competència social i relacional Competència artística i creativa Competència de lideratge

Competència analítica

Aprenentatges com la resolució de problemes matemàtics es reforcen, per exemple, a partir de la realització d'un pressupost en un campament d'estiu o en una ruta amb adolescents.

Una de les iniciatives que acompanyen els nens i nenes que tenen dificultats a l’escola i que mitiguen les diferències amb la resta de la classe són els programes de reforç escolar que ofereix la Fundació Pere Tarrés. 

La finalitat principal d’aquest programa de reforç educatiu és treballar per a “l’èxit educatiu” d’aquests infants i adolescents millorant la igualtat d’oportunitats i combatent el fracàs escolar, on la gestió de les emocions i la seguretat personal esdevenen dos elements clau. És per això que un dels eixos principals del programa és el treball integral de l’infant, aprofundint en aspectes com la gestió emocional, les competències socials i les habilitats personals.

Més informació

Les activitats extraescolars promouen el desenvolupament integral dels infants i joves, mitjançant l’estimulació de l’aprenentatge i proporcionant-los oportunitats educatives en les quals ells i elles són els protagonistes principals.

Més informació

Treballar en equip per preparar una excursió, unes colònies o una ruta per la muntanya amb el centre d’esplai ens ensenya a elaborar un pressupost, calcular els recursos materials necessaris, administrar el menjar i organitzar el viatge contractant una assegurança, un autocar o el transport públic.

Més informació

Competència comunicativa

Mitjancant la participació en les assemblees o debats sobre temes del seu interés, els infants i adolescents aprenen a expressar idees de manera clara i ordenada i també a parlar en públic.

Aprendre o perfeccionar una llengua mentre es practiquen esports, es fan jocs, tallers o sortides a la natura: a la platja o a la muntanya, qualsevol indret és bo per aprendre anglès acompanyat de professors nadius. Una forma natural immersiva on l’aprenentatge dels idiomes s’adquireix de forma més natural i espontània.

Més informació

La Fundació Pere Tarrés disposa de més de 30 centres per tot Catalunya i l’àrea metropolitana on es dona suport als infants en la preparació d’exàmens i la revisió de conceptes d’àrees troncals com les llengües. L’objectiu és reforçar els seus coneixements, la seguretat i l’autoestima per assolir l’èxit educatiu.

Més informació

La Fundació Pere Tarrés dinamitza consells d’infants, uns espais de participació formats per alumnes del cicle superior de primària (entre 9 i 10 anys) que els permeten aprendre els principis i valors de la democràcia. Com a ciutadans, són partícips d’exercir els seus drets i, per tant, tenen la possibilitat d’implicar-se i transformar la ciutat on viuen.

Més informació

Treballar perquè els infants naturalitzin l'ús de l'anglès i el practiquin mitjançant estímuls significatius per part dels monitors i monitores de l’espai migdia. i transformar la ciutat on viuen.

Més informació

Competència digital

Alguns dels aprenentatges relacionats amb aquesta competència poden ser cercar i trobar informació en els mitjans digitals o passar una tarda sense mirar el mòbil.

A l’equip d’Acció digital que, amb la seva versatilitat, combina coneixements i competències tant pedagògiques com tecnològiques, ha desenvolupat un model d’aprenentatge dissenyat per treballar el pensament creatiu i fomentar l'autonomia i la confiança d’infants, joves, adults i col·lectius en situació de risc d’exclusió social. Utilitzem una metodologia STEAM (science, technology, engineering, art, mathematics) enfocada a l’aprenentatge per projectes i a l’ampliació d’habilitats interpersonals com el pensament crític i la resolució de problemes. A més, ens basem en la cultura maker, on el més important s’aprèn fent i on posem la persona en el centre perquè pugui experimentar per si mateixa, posant en valor el procés d’aprenentatge i utilitzant la tecnologia com a eina creativa. Oferim aquestes experiències en diversos formats (tallers, extraescolars, campus, xerrades, jornades).

Més informació

Aprendre a programar un videojoc o a crear un robot mentre es practiquen esports, es fan jocs, tallers o sortides a la natura: a la platja o a la muntanya, qualsevol indret és bo per convertir-se en expert en jocs virtuals i tecnologia.

Més informació

Un dels àmbits en què s’ha desenvolupat el compromís educatiu i social de la Fundació ha estat la gestió de Punts de la Xarxa Òmnia, un projecte social que té com a objectiu lluitar contra la pobresa i afavorir la inclusió social i laboral. El programa Òmnia, de la Generalitat de Catalunya, té la finalitat de donar resposta a la necessitat creixent d’universalitzar l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Més informació

Competència aprendre a aprendre

Podem destacar aprenentatges com ara escoltar els altres amb atenció, desenvolupar la curiositat i mostrar interès per aprendre coses noves. Les activitats artístiques i culturals que, entre d'altres, es duen a terme en centres cívics i equipaments culturals en permeten l'adquisició.

Les activitats extraescolars promouen el desenvolupament integral dels infants i joves, mitjançant l’estimulació de l’aprenentatge i proporcionant-los oportunitats educatives de diverses disciplines artístiques, esportives, emocionals i d’experimentació perquè puguin conèixer, endinsar-se en diverses experiències i desenvolupar el seu talent.

Més informació

La curiositat, l’escolta dels altres i el valor de compartir són elements que estan presents en la definició dels casals d’estiu, on els nens i les nenes realitzen diferents activitats i dinàmiques gamificades en coherència amb l’entorn tot seguint un eix temàtic central i amb la metodologia de treball basada en el joc, els reptes i el treball en equip per propiciar l’ambient idoni i fer aflorar així les capacitats i potencialitats de tots els infants.

Més informació

Comptem amb més de deu centres d'educació ambiental, situats en indrets naturals excepcionals on els infants, adolescents i joves que venen a fer-hi colònies escolars poden gaudir, aprendre de l'entorn i esdevenir el protagonista de cada aventura, acompanyats sempre per equips d'educadors i monitors preparats per desenvolupar els diferents programes. Durant l'estada a les colònies escolars es potencia la convivència entre els companys, així com el coneixement i l'aprenentatge a través del contacte directe amb el medi natural. Al llarg d'aquests dies, els infants i els joves descobriran moltes coses, realitzaran excursions, tallers i jocs i, amb l'ajut dels educadors, viuran una experiència personal molt enriquidora.

Més informació

Competència social i relacional

Respectar la forma de ser dels altres, debatre idees i coneixements i desenvolupar el pensament crític són aprententatges que s'adquireixen a partir de la participació,per exemple, en un centre de lleure educatiu o en una activitat extraescolar durant el curs, fomentant d'aquesta manera que els infants aprenguin a negociar i a compartir.

Participar en un centre d’esplai permet trobar un marc de relació i un entorn saludable basat en el respecte, la tolerància, la responsabilitat, el compromís, l’acolliment, etc. A més, permet gaudir de l’experiència de conèixer noves persones, nous i bons amics i amigues, i formar part d’entitats i projectes que esdevenen espais inclusius, de llibertat i d’igualtat d’oportunitats, i en els quals es té cura dels més vulnerables.

Més informació

La Fundació Pere Tarrés, convençuda que els primers anys de vida d’un infant són clau en el seu desenvolupament, fa més de 15 anys que acompanya nens i nenes de 0 a 3 anys i les seves famílies. Entenem que els mateixos nens i nenes han de protagonitzar el seu propi aprenentatge i desenvolupament integral, el qual es construeix a partir de la relació amb la descoberta de l’entorn natural, la curiositat, la llibertat i els estímuls procedents del seu entorn familiar, comunitari i social.

Més informació

Els infants de famílies en situació vulnerable tenen l’oportunitat de participar en colònies i casals d’estiu a partir d’un programa de beques que els permet gaudir de l’estiu en un entorn segur i estable, accedir a una alimentació saludable, fer nous amics, rebre l’afecte dels monitors i monitores, adquirir valors i competències com l’entusiasme, l’alegria, la creativitat, el treball en equip, la participació, la sostenibilitat, l’esperit crític, l’autoaprenentatge i la descoberta. Aquest programa és iniciativa de la Fundació Pere Tarrés amb el suport d’administracions, empreses i particulars.

Més informació

Competència artística i creativa

En els espais de colònies i campaments es treballen aspectes com la valoració d'altres cultures i el desenvolupament de la creativitat mitjançant, per exemple, la creació de centres d'interès artístics, culturals, etc.

El programa educatiu d’activitats extraescolars de la Fundació Pere Tarrés proposa tot un ventall de diferents tècniques artístiques (dibuix, escultura, pintura, modelatge, etc.), ecocreacions, sensibilització musical o la pràctica de danses del món.

Més informació

A través d’un centre d’interès basat en l’experiència del viatge, l’infant visita amb el seu passaport les diferents illes de talents per treballar la creativitat, el moviment, l’expressió de les emocions i la importància de l’experimentació i la descoberta.

Més informació

Les colònies artístiques són una experiència única per potenciar talents com el ball, el teatre, la música, la màgia, el disseny de moda o la literatura fent nous amics, practicant esport i descobrint l’entorn natural.

Més informació

Competència de lideratge

Mitjançant la realització de projectes d'aprenentatge servei o d'accions de voluntariat al barri, s'adquireixen aprenentatges com el fet de responsabilitzar-se d'assolir els objectius d'un projecte que ha estat acordat entre tots, o liderar projectes en què participen altres persones de la comunitat.

Una entitat educativa on infants i joves comparteixen el temps lliure amb altres companys i gaudeixen d’una educació fonamentada en valors com la convivència, el respecte, l’esforç, l’apropament a la natura, etc. Els centres d’esplai treballen amb la voluntat de ser un servei per a la comunitat més propera (famílies, parròquia, escola, barri, població, etc.), amb l’objectiu d’educar infants i joves per aconseguir que creixin com a persones des d’una perspectiva integral que té en compte el compromís social amb l’entorn.

Més informació

El projecte dels menjadors escolars que porta la Fundació Pere Tarrés se centra a empoderar l’infant perquè sigui protagonista del seu aprenentatge i les seves decisions i lideri la cura pel seu entorn. Així, els infants vetllen pel consum responsable i l’empremta que deixen en el planeta, mesuren i analitzen els residus generats, fet que els sensibilitza vers el malbaratament alimentari, i també se’ls empodera per a la resolució dels conflictes propis i del grup.

Més informació

El teatre, el dibuix, les manualitats i el ball són algunes de les disciplines que des de l’educació en el lleure estan presents en la trentena de centres socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés per treballar l’expressió corporal dels nens i les nenes i potenciar els seus talents. A més, són espais amb una gran diversitat cultural, fet que els permet conèixer i aprendre altres costums, hàbits i maneres de pensar i d’actuar.

Més informació