Què és un Centre Socioeducatiu?

Els Centres Socioeducatius treballen cada dia per contribuir a què tots els infants, prioritzant els que es troben en situació de vulnerabilitat social, puguin desenvolupar-se humanament, emocional i competencial perquè, en un futur, puguin gaudir d’una vida plena.

Els infants aprenen a:

Gestionar les seves emocions

Relacionar-se amb els companys, els adults i l’entorn

Fer els deures i tenir més èxit escolar

A través de projectes i accions com:

Reforç escolar

Es dóna suport als infants amb els deures de l’escola, preparació d’exàmens i la revisió de conceptes d’àrees com les matemàtiques o les llengües

Activitats de lleure educatiu

A través del joc es treballen les competències emocionals i relacionals dels infants

Espais de petita infància i famílies

Espais per a pares i mares amb infants entre 0 i 3 anys on s’apodera a les famílies per a la criança positiva dels seus fills

Orientació laboral per a joves

Treball de competències bàsiques, habilitats personals i coneixements laborals amb joves per orientar-los de nou cap al món educatiu o laboral

Atenció psicològica

Atenció psicològica individual a infants amb trastorns d’aprenentatge o problemes de salut mental

Treball amb famílies

Sessions grupals amb famílies que tracten aspectes del seu interès i que milloren la convivència i relació dins el nucli familiar