Actualitat

Propera reunió General de la XACS

30.05.24

  • Persones convocades: Responsables i/o directors dels centres i educadors/es dels centres. 
  • Dia de realització: 12/06/2024 
  • Hora de realització: 9 a 13 h  
  • Lloc de realització: Aula 10. Facultat Pere Tarrés. C/ Santaló, 37 Entre els temes a tractar hi haurà la Conferència:"la importància de l’èxit escolar, com un factor positiu en el desenvolupament dels infants  a càrrec d'en Gregorio Luri  i una Taula Rodona de presentació d'experiències del Programa de prevenció de la institucionalització. També es tractaran temes de la convo2024, activitats d'estiu i de la Cartera de Serveis Socials.

Reunió Òrgans de Govern del passat 7/05/2024

30.05.24

El passat 7 de maig de 2024 es va realitzar la reunió d'Òrgans de Govern amb la presència de diferents membres de les juntes  directives i direccions tènciques dels centres adherits a la XaCS. La temàtica que es va tractar va versar sobre reflexions sobre interioritat. a càrrec d'en JosepM. Lozano.

Hi van participar 26 centres, que representa un 76,4% dels centres adherits. 

Circular compactació permís de lactància

30.05.24

Es publica al BOE el Real Decret-llei 2/2024 del 21 de maig, on exposa que la compactació del permís de lactància queda a expenses únicament de la voluntat de la persona treballadora  que també el podrà substituir per una reducció de la seva jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat.

+info

El dret dels infants al desenvolupament espiritual

30.05.24

La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants (1989) incorpora en quatre dels seus articles la importància d'atendre les necessitats espirituals, considerant que el desenvolupament espiritual és un aspecte vital de la infància. Amb motiu del vintè aniversari de la convenció, un grup d'experts catalans en infància va publicar el Manifest de Montserrat per al foment i la protecció de les necessitats no materials en l'acompanyament educatiu d'infants. L'Enric Benavent-Vallès, professor de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés URL, escriu un article on repassa la temàtica de l'espiritual en el tracte dels drets dels infants, i el podeu trobar al Gesplai/ arxius/XACS/Espiritualitat.

Estratègies i BBPP- treball en interioritat en els CSE

24.04.24

El passat 17 d'abril es va realitzar la jornada d'Estratègies i bones pràctiques del treball en interioritat en els Centres Socioeducatius, dinamitzada per la Pilar Lance Albajar Responsable SAER social, SJD SS, FGTC i INTECSERVEIS. a la Casa de l'Espiritualitat de Sant Felip Neri de Barcelona on diferents professionals dels Centres Socieducatius van poder gaudir dels aprenentatges que es van plantejar.

Per tal que pugueu accedir al contingut que es va treballar, us pengem un document resum al Gesplai (Arxiu Gesplai/Xacs/09.Espiritualitat) on s'identifiquen els conceptes claus, les seves diferències entre ells, hi apareixen també activitats i estratègies per tal de treballar l'espiritualitat i  recursos bibliogràfics per tal d'ampliar informació.

Estratègia contra la pobresa infantil a Catalunya 24-30

24.04.24

El govern aprova l'Estratègia de lluita contra la pobresa infantil a Catalunya per garantir els drets dels infants i un futur millor. 

Un de cada tres infants i adolescents es troba en situació de pobresa o exclusió social a Catalunya, segons l’Enquesta de condicions de vida

Es proposen 12 iniciatives clau a desenvolupar en els propers 5 anys que inclouen des de l’abordatge de la pobresa severa fins al foment del benestar i la qualitat de vida dels infants i adolescents.

La infància és el grup d’edat de població més empobrida. La taxa d’infants i adolescents que es troba en situació de pobresa o exclusió social a Catalunya, l’any 2023, se situa en el 32,5% enfront del 24,4% de la població general. En total, 442.300 nens i nenes, és a dir 1 de cada 3 infants a Catalunya, es troba en situació de pobresa o exclusió, 167.771 dels quals en risc de pobresa severa, segons l’Enquesta de condicions de vida.

Per abordar aquesta situació, el Govern de la Generalitat ha aprovat l’Estratègia de lluita contra la pobresa infantil a Catalunya, que estableix les mesures que cal implementar a curt, mig i llarg termini per reduir aquestes xifres i trencar el cicle intergeneracional de pobresa i exclusió social que pateixen els infants i adolescents a Catalunya. L’Estratègia també pretén millorar el benestar i la qualitat de vida dels infants i adolescents per reduir els factors que contribueixen a la pobresa i la seva reproducció.

Trobareu el document complert al Gesplai(Arxiu Gesplai/XACS/03.Context infància vulnerable)

+info

Enquesta sobre participació ciutadana i persones migrades

24.04.24

L'institut universitari Ortega i Gasset y Accem estan realitzant una investigació per a comprendre, amb les persones immigrants i els seus fills i filles, els aspectes que possibiliti, dificulten o anul·len la seva participació en la societat.

L'estudi contempla la realització d'entrevistes en profunditat i grups de discussió, a més d'una enquesta online que us adjuntem perquè hi participeu.

Enquesta

Reallotjament d'emergència

02.04.24

Les persones en risc d’exclusió residencial per trobar-se en situacions de vulnerabilitat i d’emergència econòmica i social poden sol·licitar el reallotjament a la mesa d’emergències municipal, si l’ajuntament té mesa pròpia o, en la resta de casos, a la Mesa d’emergències de Catalunya.

A 2019 els municipis amb mesa pròpia són: Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Martorell, Sabadell, Sant Adrià de Besòs, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Vic.

Com a primer pas, les persones que necessiteu un reallotjament heu d’adreçar-vos als serveis socials municipals perquè elaborin l’informe social, que és imprescindible per tramitar la sol·licitud de valoració a la Mesa d'emergències.

La Mesa ha d’adoptar un acord i notificar-ho en el termini màxim de tres mesos a partir de la data d’entrada de la sol·licitud amb la documentació complerta. El sentit del silenci administratiu és positiu i, sempre que sigui possible, l’acord ha de preveure una proposta d’adjudicació d’habitatge.

+info

Ajudes lloguer 2024

07.03.24

Busques ajudes al lloguer 2024? El preu del lloguer a Barcelona marca rècords històrics i de mitjana ja supera els 1.171 euros. Per tal de limitar l’escalada de preus, el Govern espanyol ha aprovat un nou índex de preus del lloguer, que entrarà en vigor a partir del 13 març. A banda d’aquesta regulació, les administracions disposen des de fa temps de diverses subvencions per al pagament de l’habitatge. Et detallem totes les ajudes al lloguer 2024 a Barcelona, Catalunya i Espanya i quins són els requisits per sol·licitar-los.

+info

Normes de cotització al règim general-Seguretat Social 2024

28.02.24

La Confederació realitza una circular jurídica en matèria laboral juntament amb fjmadvocats resumint  l’Ordre PJC/51/2024 publicada al BOE, on s'especifiquen les diferències de bases de cotització, durada de contractes, canvis en el mecanisme d'equitat intergeneracional, cotització per a formació, contingències comuns, pràctiques formatives i un resum de grups de cotització segons la categoria professional; així com diferents supòsits com ara incapacitats temporals, abonaments de salaris retroactius, situació de pluriocupació, etc.

+info