Actualitat

Debat per la infància

22.01.21

El dia 26 de gener de 17h30 a 19h Save the Children i el CNIAC organitzen un debat online per a la infància. En aquest, els partits polítics debatran sobre les diferents mesures que proposen per millorar la situació dels nens i nenes a Catalunya.

Enllaç al debat

Fòrum Social amb el secretari d’Estat de Drets Socials

22.01.21

La Fundació Pere Tarrés organitza una conferència-col·loqui virtual amb: L'Excm. Sr. Ignacio Álvarez Peralta, secretari d'Estat de Drets Socials del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. L'acte tindrà lloc el dimecres 27 de gener de 12h a 13h a través de la plataforma Zoom

Inscripcions

Entrevista a David Cabo - Reflexions de futur

20.01.21

La Taula del Tercer Sector és l'organitzadora de la iniciativa #reflexionsdefutur. En la darrera entrevista publicada, David Cabo (Cofundador i director de la Fundación Civio) exposa la seva visió sobre la transparència informativa i l'obertura de dades.

Entrevista

Presentació Estudi Infància i Adolescència

20.01.21

El proper 28 de gener de 9h30 a 11h35 es farà la presentació d'un estudi sobre infància i adolescència titulat "Anàlisi de l'estat actual de la garantia de drets a Catalunya". A més de la presentació de l'estudi, l'acte comptarà amb un debat electoral amb la participació dels i les responsables de polítiques d'infància de les principals formacions polítiques del Parlament de Catalunya.

Programa Inscripcions

Pròrroga de reunions telemàtiques d'òrgans de govern

24.12.20

S'ha publicat al DOGC el Decret Llei 53/2020, de 22 de desembre, de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de març. Aquest Decret llei estableix, de manera excepcional i fins el 31 de desembre de 2021, que els òrgans de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català es puguin reunir i adoptar acords per videoconferència, encara que els estatuts no ho estableixin.

Decret Llei

Pla d'actuació inspectora de fundacions i associacions

23.12.20

S'ha publicat al DOGC número 8032 de data 23/12/2020 la Resolució JUS/3362/2020, de 18 de desembre, per la qual s'aproven els criteris que han de regir el Pla d'actuació inspectora de fundacions i associacions declarades d'utilitat pública per a l'any 2021.

Resolució

Presentació Baròmetre AMB 2020

21.12.20

El 14 de gener es presentarà, via Zoom, el Baròmetre de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquest analitza l'aportació de les entitats socials a la societat, les condicions en les quals es duu a terme aquesta contribució i els mitjans amb els quals compta el tercer sector.

En aquesta edició, l'informe aprofundeix en la realitat del tercer sector social de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Inscripcions

Propostes electorals de la Taula i la PINCAT

17.12.20

Amb la mirada posada en les eleccions a la Generalitat de Catalunya del 14 de febrer, la Taula del Tercer Sector i la PINCAT ha elaborat dos documents que recullen les propostes del tercer sector.

Propostes Taula Propostes PINCAT

Resum Jornada Llei del Tercer Sector

11.12.20

La Taula del Tercer Sector Social va organitzar la jornada "Coneixent experiències d'altres Lleis del Tercer Sector" el passat dia 10 de desembre. Es van recollir experiències d'altres territoris que ja compten amb aquest marc legal. Podeu llegir més i veure el vídeo de la jornada a la nota de premsa.

Nota de Premsa

Jornada lleis del Tercer Sector

02.12.20

La Taula del Tercer Sector organitza una jornada virtual de presentació de lleis del Tercer Sector el dia 10 de desembre de 9h30 a 11h30.

En aquesta jornada es podran conèixer les experiències del País Basc, Castella la Manxa i Itàlia. La inscripció és imprescindible per rebre l'enllaç d'accés a la plataforma.

Inscripcions