Organització i equip de la Xarxa

Consell General de Centres

Els Centres Socioeducatius donen sentit a la Xarxa i a la seva raó de ser. El Consell General de Centres és l’òrgan que agrupa a tots els Centres Socioeducatius que formen la Xarxa. Aquest òrgan és convocat una vegada al trimestre per treballar sobre el Pla de Treball anual de la Xarxa, així com també per debatre sobre els aspectes més rellevants que afectin a la Xarxa.

Centres Socioeducatius que formen el Consell General de Centres

Equip de Direcció i Equip Tècnic

La Xarxa de Centres Socioeducatius disposa d’un Equip de Direcció format pel Director i el Coordinador de la Xarxa, i que té com a funció principal orientar estratègicament i dirigir la Xarxa. Per altra banda, la Xarxa de Centres Socioeducatius també disposa d’un Equip Tècnic, que porta a terme els objectius del Pla de Treball anual de la Xarxa i dona suport als Centres Socioeducatius de manera individual.

Comissió Permanent

La Comissió Permanent de la Xarxa de Centres Socioeducatius està formada per l’Equip Directiu i els responsables d’entre 2 i 4 Centres Socioeducatius com a representants del Consell General de Centres. Aquest òrgan es reuneix de forma mensual per treballar sobre els objectius del Pla de Treball anual de la Xarxa i sobre aspectes d’interès per als centres.

L'equip de la XACS

Rafael Ruiz de Gauna Torres

RAFAEL RUIZ DE GAUNA TORRES

Adjunt a Direcció General i director de la XACS

Pertany a l'Equip de Direcció i Equip Tècnic i a la Comissió Permanent

Imma Playà Pujols

INMA PLAYÀ PUJOLS

Directora Centres Socioeducatius

Pertany a l'Equip de Direcció i Equip Tècnic i a la Comissió Permanent

Sergi Plaza Ruiz

SERGI PLAZA RUIZ

Responsable d’Administració i Projectes

Pertany a l'Equip de Direcció i Equip Tècnic i a la Comissió Permanent

Rebecca Alonso

REBECCA ALONSO

Coordinadora dels centres propis de Barcelona

Pertany a l'Equip Tècnic

Silvia Madrid Ribas

SILVIA MADRID RIBAS

Coordinadora dels centres propis de Balears

Pertany a l'Equip Tècnic

Graciela Méndez Moreno

GRACIELA MÉNDEZ MORENO

Tècnica Administració i Projectes

Pertany a l'Equip Tècnic

Manolo Navarro

MANOLO NAVARRO

Membre de l'Equip Directiu del Grup d'Esplai Blanquerna

Pertany a la Comissió Permanent

Maria Labernia Pruñonosa

MARIA LABERNIA PRUÑONOSA

Directora Fundació La Vinya

Pertany a la Comissió Permanent

Marcelo Montori Arbués

MARCELO MONTORI ARBUÉS

Director Associació Centre Educatiu Esclat

Pertany a la Comissió Permanent

Isabel Montanera Grau

ISABEL MONTANERA GRAU

Directora Centre Socioeducatiu Pare Palau

Pertany a la Comissió Permanent