Organització i equip de la Xarxa

Consell General de Centres

Els Centres Socioeducatius donen sentit a la Xarxa i a la seva raó de ser. El Consell General de Centres és l’òrgan que agrupa a tots els Centres Socioeducatius que formen la Xarxa. Aquest òrgan és convocat una vegada al trimestre per treballar sobre el Pla de Treball anual de la Xarxa, així com també per debatre sobre els aspectes més rellevants que afectin a la Xarxa.

Centres Socioeducatius que formen el Consell General de Centres

Equip de Direcció i Equip Tècnic

La Xarxa de Centres Socioeducatius disposa d’un Equip de Direcció format pel Director, el Secretari Tècnic i el Coordinador de la Xarxa, i que té com a funció principal orientar estratègicament i dirigir la Xarxa. Per altra banda, la Xarxa de Centres Socioeducatius també disposa d’un Equip Tècnic, que porta a terme els objectius del Pla de Treball anual de la Xarxa i dona suport als Centres Socioeducatius de manera individual.

Comissió Permanent

La Comissió Permanent de la Xarxa de Centres Socioeducatius està formada per l’Equip Directiu i els responsables d’entre 2 i 4 Centres Socioeducatius com a representants del Consell General de Centres. Aquest òrgan es reuneix de forma mensual per treballar sobre els objectius del Pla de Treball anual de la Xarxa i sobre aspectes d’interès per als centres.

L'equip de la XACS

Rafael Ruiz de Gauna Torres

RAFAEL RUIZ DE GAUNA TORRES

Director

Pertany a l'Equip de Direcció i Equip Tècnic i a la Comissió Permanent

Albert Riu i Mas

ALBERT RIU I MAS

Secretari Tècnic

Pertany a l'Equip de Direcció i Equip Tècnic i a la Comissió Permanent

Raül Avellaneda de la Calle

RAÜL AVELLANEDA DE LA CALLE

Coordinador

Pertany a l'Equip de Direcció i Equip Tècnic i a la Comissió Permanent

Blanca Melloni Pintó

BLANCA MELLONI PINTÓ

Responsable d’Administració i Projectes

Pertany a l'Equip de Direcció i Equip Tècnic

Samuel Cereijo i Rubio

SAMUEL CEREIJO I RUBIO

Tècnic Administració i Projectes

Pertany a l'Equip Tècnic

Sebastià Hernàndez i Joseph

SEBASTIÀ HERNÀNDEZ I JOSEPH

Tècnic Administració i Projectes

Pertany a l'Equip Tècnic

Josep Rodríguez i Montserrat

JOSEP RODRÍGUEZ I MONTSERRAT

Director general de l’Associació Educativa Can Palet i Coordinador general de Grup Colònies Ca n’Anglada

Pertany a la Comissió Permanent

Neus Cerdà i Acame

NEUS CERDÀ I ACAME

Directora de la Fundació Mans a les Mans

Pertany a la Comissió Permanent

José Carlos González Martínez

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Director de l’Associació Educativa Nou Quitxalles

Pertany a la Comissió Permanent