COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Com podem aconseguir una bona transferència de la saviesa: de generació en generació

Com podem aconseguir una bona transferència de la saviesa: de generació en generació

Erika Tobalina
Cap Acadèmica de Formació, Consultoria i Estudis a la Fundació Pere Tarrés
Veure tots els articles

09.01.24

En una societat que busca promoure constantment la innovació i el progrés, sovint passem per alt la riquesa inestimable de la saviesa acumulada de les persones grans. És per això que volem reconèixer, valorar i, el més important, aprofitar aquest llegat de coneixement per construir un futur més ric i sostenible per a tothom. Les persones grans no només porten una vida plena d'experiències a les seves motxilles, sinó també una perspectiva única que ens pot enriquir en tots els àmbits de la nostra societat.

La saviesa, al contrari que el simple coneixement, no es mesura en volum de dades adquirides, sinó en la capacitat de comprendre la complexitat de la vida, d'assimilar experiències variades i d'aplicar aquest aprenentatge en la presa de decisions. És una llum interior que il·lumina camins que els coneixements per si sols podrien passar per alt. Valorar la saviesa significa reconèixer la riquesa inherent a les perspectives modelades per la vida i entendre que aquesta forma d'intel·ligència transcendeix les línies de llibres i les aules.

En una societat impulsada pel progrés tecnològic, atorgar la importància adequada a la saviesa és construir una fundació sòlida per al futur, on l'experiència i la intuïció esdevinguin guies respectades enmig del rítmic batec del canvi constant.

Per garantir una bona transferència d’aquesta saviesa, la formació és una oportunitat clau. Es pot aconseguir posant en pràctica a les programacions i les dinàmiques de classe, en qualsevol nivell i àmbit educatiu, algunes estratègies específiques com les que es descriuen a continuació. 

Valoració de la saviesa interpersonal

Es basa en l'experiència i les interaccions amb altres persones, especialment amb aquelles de diferents edats i etapes de la vida. I implica reconèixer que les relacions humanes, amb totes les seves complexitats, són una font inesgotable de coneixement pràctic, ja que a través d'aquests vincles s'adquireix una comprensió més profunda de la vida, les relacions i les dinàmiques socials, i això pot ser extremament valuós per a la formació i el desenvolupament especialment dels i les més joves.

Com a propostes pràctiques podríem incloure l’anomenat mentorat intergeneracional, en què persones grans assumeixen rols de mentorat per orientar i inspirar les noves generacions, ja sigui a nivell professional, acadèmic o personal. O l’anàlisi de relacions familiars, per entendre com crear vincles més forts i sòlids entre les generacions. 

Integració de la saviesa als àmbits professionals

La integració de la saviesa als àmbits professionals busca desafiar els estereotips que poden existir respecte a la capacitat de les persones grans en l'àmbit laboral i promoure un reconeixement més ampli de les seves contribucions potencials. Aquesta integració no només beneficia les persones, sinó que també millora la dinàmica general i l’eficàcia dels entorns de treball.

Una manera senzilla de portar-ho a la pràctica és generant entorns de treball multigeneracionals i analitzar després com les entitats poden beneficiar-se de la diversitat d'edats. També pot ser mol útil en formacions ocupacionals i professionals destacar exemples de persones emprenedores sèniors que han canalitzat la seva saviesa en la creació d'empreses noves i exitoses. 

Educació amb la història de vida

És clau poder integrar les experiències personals i les narratives individuals de la gent gran en els processos educatius. Aquesta aproximació pot ajudar l’alumnat a connectar-se emocionalment amb el contingut, alhora que fomenta una apreciació més profunda de les diferències individuals i la riquesa que aporta cada vida.

Per això, es poden convidar persones grans de l’entorn proper a l’alumnat, o no, per connectar-los amb la història viva. I també implementar projectes col·laboratius entre persones grans i alumnat com una manera efectiva de transmetre coneixements pràctics i experiències de vida.

Reconèixer i valorar la saviesa de les persones majors no només és una qüestió de justícia social, sinó també una inversió en el nostre futur col·lectiu. Quan fomentem la transmissió d'aquest coneixement, no només estem construint un pont entre generacions, sinó que estem construint fonaments sòlids per a una societat més informada, respectuosa i harmoniosa. En aquest viatge, tots hi podem aprendre, créixer i contribuir al teixit ric de la nostra comunitat.

Comparteix l’article

Etiquetes