Recursos residencials per joves migrants sols

Recursos residencials per joves migrants sols

La gestió de serveis residencials per a joves migrants sols permet treballar les necessitats de joves que han emigrat sols des dels seus països d’origen de forma integral, atenent les necessitats assistencials, educatives, formatives, laborals, de lleure, etc., per fomentar la seva inclusió a la societat d’acollida i l’autonomia per poder desenvolupar la seva vida de forma plena.

Serveis

  • Servei de primera acollida i atenció integral
  • Serveis d’habitatges vinculats a programes d’inserció laboral

Objectius

Els nostres objectius són donar cobertura a les necessitats bàsiques assistencials; aconseguir la regularització de la situació administrativa dels adolescents i joves; acompanyar en els processos i projectes vitals atenent les circumstàncies dels joves en relació amb l’origen, el trajecte migratori viscut i l’arribada a la societat d’acollida; treballar la vinculació a la comunitat i l’ampliació de xarxes socials i de suport personal, així com aconseguir la inclusió social. Per això, es treballen el projectes migratoris i itineraris de formació i inserció laborals que facilitin l’emancipació i l’autonomia dels joves.

Projectes destacats

Des de la Fundació Pere Tarrés gestionem el servei de medi obert de Castellbisbal des del 2018. Aquest projecte per a joves sorgeix per identificar i donar resposta a les necessitats socioeducatives d’adolescents que han fet del carrer el seu espai habitual de relació. Des del projecte, es treballa per facilitar i promoure espais i projectes de participació i acompanyament dels i de les joves, a través d’accions educatives individuals, grupals i comunitàries. Des del servei de medi obert a Castellbisbal, s’han dut a terme diferents projectes responent a les necessitats detectades, com és el projecte MOUT-E, orientat a reconnectar els i les joves amb el seu projecte de vida, acompanyant-los en la descoberta del seus objectius formatius des de l’autoconeixement i l’autonomia. Un altre exemple és el projecte Àrea Jove, que ofereix un espai de trobada, joc i reflexió al voltant de diferents temes d’interès. Es treballa també des d’una perspectiva de treball en xarxa amb els agents socials i educatius del territori, amb la finalitat de promoure la participació i vinculació dels i de les joves als recursos i serveis del municipi.

Des de la Fundació Pere Tarrés gestionem el servei de reforç educatiu a l’escola Lestonnac, al barri de Sant Roc de Badalona (Barcelona), des del 2017, atenent uns vuitanta infants i adolescents de 6 a 14 anys en situació de risc social o vulnerabilitat. La finalitat del servei és acompanyar els infants, adolescents i les seves famílies a millorar els processos d’èxit escolar, afavorint-los des del joc i l’educació emocional, els aprenentatges, els hàbits d’estudi i l’autonomia. S’han dut a terme diferents projectes per a la promoció de competències lingüístiques i socials a través de tallers de teatre i màgia, creació de jocs de taula i creació de contes. D’altra banda, optem per col·laborar i participar en festes populars i culturals de l’escola o la comunitat per afavorir espais de participació i de relació dels infants, adolescents i les seves famílies més enllà del servei.

El servei de dinamització juvenil La Franja Besós, Sagrera, Navas i Congrés-Indians de l’Ajuntament de Barcelona és una eina integradora, creativa i socialitzadora per als i les joves amb l’objectiu de desenvolupar un programa de continguts, ric i adaptable, destinat a satisfer les seves necessitats socioculturals, de formació personal integral, de promoció de la salut, de participació i de socialització. El servei compta amb les sales joves, les sales d’estudi a La Franja Besós i l’equip de dinamitzadors i dinamitzadores juvenils, que treballen de forma conjunta amb centres educatius de secundària, centres cívics, biblioteques, grups i entitats de joves del territori, casals de barri, plans comunitaris, comissions de festes, etc.

El servei de primera acollida i atenció integral (SPAI) Alfar és un servei residencial que proporciona allotjament, informació, assistència integral i manutenció a joves menors que han emigrat sols i han arribat a Catalunya. El servei acompanya joves d’entre 14 i 18 anys en el seu procés migratori amb una perspectiva integral treballant per a la cobertura de les necessitats vitals i per a la protecció dels drets de la infància migrada. S’inclou el treball d’itineraris educatius, formatius i laborals per a la inclusió social d’aquest joves, atenent les diferents situacions administratives. Es treballa amb la voluntat d’ampliar i enfortir les xarxes socials dels joves, així com mantenint una dimensió comunitària del servei que faciliti aquesta inclusió social.

Les sales d’estudi són un servei del Departament de Joventut i són possibles gràcies a un conveni amb el Consorci de Biblioteques de Barcelona i la col·laboració dels districtes de la ciutat. Una sala d'estudi ofereix un espai adequat per estudiar, amb connexió WiFi i amb programació d’activitats gratuïtes per a aprendre i practicar idiomes. Els destinataris de les sales d’estudi són els joves residents a Barcelona amb edats compreses entre els 16 i els 35 anys. Hi ha nou sales d’estudi obertes de dilluns a dijous de 21 a 24 hores i dues sales obertes els caps de setmana. Durant èpoques d’exàmens s’amplia el servei amb vint sales més, situades a diferents equipaments de la ciutat.

DEMANA MÉS INFORMACIÓ | * Camps obligatoris

Dades de contacte

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal