Informació general

Informació general

La promoció de la persona i la transformació de la societat és la missió de la Fundació Pere Tarrés que es desenvolupa a través de programes socials, educatius i de lleure. Des de fa molts anys col·laborem amb les administracions públiques i altres organitzacions socials, com ara empreses i entitats, portant a terme aquests projectes. Des d’aquesta òptica, treballem programes de promoció i prevenció amb diferents col·lectius com infància, joves i gent gran, amb una especial atenció a les situacions de vulnerabilitat social.

La Fundació treballa sempre de manera conjunta i en col·laboració amb les administracions i organitzacions titulars d’aquests serveis i en consonància amb la seva filosofia, però amb la voluntat d’aportar valors i la nostra experiència en l’educació i l’acció social.

En aquest sentit, la Fundació Pere Tarrés posa a disposició d’administracions, fundacions i empreses la seva innovació pedagògica, els seus 60 anys de trajectòria consolidada en educació i acció social, un ampli equip de professionals i la solidesa de ser una de les entitats més grans de Catalunya.

Entitat sense afany de lucre

ENTITAT SENSE AFANY DE LUCRE

Comptar amb una entitat sense afany de lucre com la Fundació Pere Tarrés per desenvolupar un programa és una mostra de coherència i compromís ètic de l’administració pública atès que el rendiment econòmic de les activitats es revertirà en la societat.

Compromís ètic demostrat

COMPROMÍS ÈTIC DEMOSTRAT

Les administracions públiques així com d’altres organitzacions tenen una gran responsabilitat a l’hora de triar les organitzacions lucratives amb les quals col·laboren per desenvolupar els seus projectes.

Per això, la participació de la Fundació Pere Tarrés en aquests programes educatius i socials suposa una garantia de rigor, responsabilitat, ètica i seguretat, que caracteritzen la nostra entitat. Aquest model d’actuació es concreta en uns criteris i codis ètics que estan presents tant en el funcionament intern de la Fundació com en la seva activitat externa, on la transparència, la igualtat i la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient són alguns dels elements clau. La Fundació Pere Tarrés se sotmet a diverses auditories i controls de gestió; pel que fa a la transparència i bones pràctiques ens audita cada any Fundació Lealtad, un distintiu únic a Espanya que acredita el compliment de nou principis de transparència i bones pràctiques.

Podeu consultar el codi ètic i la guia de bones pràctiques aquí

Contribució als objectius de desenvolupament sostenible

CONTRIBUCIÓ ALS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Els programes educatius i socials que desenvolupa la Fundació Pere Tarrés per a administracions i altres organitzacions contribueixen també a la promoció i assumpció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat. Concretament, 676 activitats educatives i socials de la nostra entitat incideixen en aquests objectius.

Més informació

El valor d’una entitat amb valors

EL VALOR D'UNA ENTITAT AMB VALORS

Educació, compromís, responsabilitat i entusiasme caracteritzen la manera de treballar de la Fundació Pere Tarrés inspirada en els seus valors, que impregnen el dia a dia dels programes educatius i socials.

Per això, l’educació és l’element que vertebra tots els projectes educatius i socials que fem per a les administracions públiques i altres organitzacions, i ho fem de manera plural, tolerant, inclusiva i fomentant l’autonomia i la qualitat de vida de les persones i comunitats.

Per fer-ho possible, comptem amb l’entusiasme i el compromís i amb la responsabilitat d’un equip de professionals experts en educació i acció social.

Podeu consultar l’ideari de la Fundació Pere Tarrés aquí

DEMANA MÉS INFORMACIÓ | * Camps obligatoris

Dades de contacte

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal