Reforç educatiu

La gestió de serveis i projectes per a joves de reforç educatiu permet facilitar espais complementaris a l’escola per a l’acompanyament en la realització dels deures, però també per a l’adquisició d’hàbits i per a l’aprenentatge de tècniques d’estudi, amb una atenció més individualitzada i de forma coordinada amb altres recursos comunitaris, així com amb el centre educatiu. Es fomenta l’adquisició de competències tranversals i tècniques en funció del cicle de l’educació secundària, també a través de formes i recursos diferents (com el joc, les arts, el treball cooperatiu, etc.) en funció de les necessitats detectades.

Reforç educatiu

Objectius

Els nostres objectius són capacitar i acompanyar per a l’adquisició de valors, hàbits i competències transversals; cercar i/o acompanyar en la creació dels canals i espais de participació per vehicular els interessos i les demandes juvenils; fomentar la vinculació amb la comunitat i el territori; mostrar la diversitat de formes de participació juvenil; i, finalment, cercar estratègies per al reconeixement de la participació dels i de les joves en igualtat d’oportunitats en el marc de la nostra societat.

DEMANA MÉS INFORMACIÓ | * Camps obligatoris

Dades de contacte

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal