Calendari escolar Torna enrere

Dret a viure en un entorn saludable

JUNY 2022

Article 28 i 29. Gairebé una quarta part de les morts i les malalties que es produeixen al món es poden atribuir al medi ambient: en el cas dels infants, els factors de risc ambiental poden representar al voltant d'un terç de les defuncions. De fet, entitats com Save the Children calculen que uns quatre milions de nens i nenes moren cada any a causa de factors ambientals. 

La gran majoria dels drets dels infants, com tots els drets humans, estan vinculats amb la fi de la pobresa i amb el desenvolupament humà sostenible. Garantir un consum i una producció sostenibles i utilitzar fons d'energia netes que no contaminin més el planeta és el camí per contribuir a un desenvolupament humà sostenible que no posi en perill els recursos per a les generacions futures.

La Declaració dels Drets dels Infants recull a l'article 29 la necessitat d'educar en el respecte a l'entorn natural per garantir un planeta saludable, la qual cosa es deriva de l'article 28, dedicat a l'educació. Aquests articles especifiquen que tot infant té dret a l'educació i que l'Estat té l'obligació de fer els ensenyaments accessibles a tothom, però també que aquests aprenentatges han d'incloure, entre altres aspectes, una educació en el respecte al medi ambient i a la diversitat cultural, a més d'afavorir el desenvolupament de la personalitat i les aptituds de l'infant, el respecte als drets humans, a la família, a la pròpia identitat cultural, a l'idioma i als valors culturals dels altres. En resum, ha de preparar l'infant per assumir una vida responsable en societat i en el respecte al medi natural i per formar part activa d'una societat lliure, tolerant i pacífica.

Juny

Materials pedagògics per treballar aquest dret

Dinàmica per treballar el dret a VIURE EN UN ENTORN SALUDABLE amb INFANTS

Taller de menjadores d'ocells

Autoria: Servei Colònies de Vacances de la Fundació Pere Tarrés.

Dinàmica per treballar el dret a VIURE EN UN ENTORN SALUDABLE amb JOVES

Taller de menjadores d'ocells

Autoria: Servei Colònies de Vacances de la Fundació Pere Tarrés.

Contingut relacionat

Projectes relacionats