Calendari escolar Torna enrere

Dret a la llibertat d'expressió

JULIOL 2022

Article 12 i 13. Un dels drets fonamentals de la infància és el dret a la llibertat d'expressió i participació, recollit a l'Article 12 de la Convenció sobre els Drets de l'Infant. Aquest dret implica que els infants tenen dret a cercar, rebre i expressar informacions i idees de tot tipus, sempre que no vagin en contra dels drets d'altres persones, i també a ser escoltats. Un dret directament vinculat al 13, que estableix que tot nen i nena té dret a expressar la seva opinió en tot allò que l'afecta i a veure com aquesta opinió és atesa.

Les diferents entitats que treballen pels drets dels nens i les nenes han posat sobre la taula reiteradament que a la nostra societat no existeix una cultura d'escolta a la infància, tot i la creació d'eines cada cop més comunes en alguns municipis com ara els Consells d'Infants.

La llibertat d'expressió és un dret inexcusable. Un mecanisme de participació que garanteix la igualtat d'oportunitats i combat l'exclusió social i que permet generar en els infants la capacitat de poder desenvolupar-se com a persones, d'entendre el món que els envolta i de poder prendre decisions sobre allò que desitgen i sobre el seu futur. En resum, és una eina clau per construir identitat ciutadana i compromís amb l'entorn que ens ajuda a ser plenament lliures.

Juliol

Materials pedagògics per treballar aquest dret

Dinàmica per treballar el dret a la LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ amb INFANTS

Collage per la llibertat d'expressió

Autoria: Carolina Cañellas Bastús i Pere-Joan Giralt i Rovira, professors de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-Universitat Ramon Llull

Dinàmica per treballar el dret a la LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ amb JOVES

Altaveu juvenil

Autoria: Carolina Cañellas Bastús i Pere-Joan Giralt i Rovira, professors de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-Universitat Ramon Llull

Contingut relacionat

Projectes relacionats