Calendari escolar Torna enrere

Dret a la pau

GENER 2022

DRET A LA PAU I A VIURE EN UN ENTORN SEGUR

L'infant, per al desenvolupament ple i harmoniós de la seva personalitat, necessita viure en un entorn segur i pacífic. Els nens i les nenes han de ser educats en esperit de comprensió, tolerància, amistat entre els pobles, pau i fraternitat universal. Malgrat l'Estat té l'obligació de protegir els infants contra tota mena de maltractaments o abusos de tipus físic, mental o sexual, tota la societat ha de vetllar per impedir que es produeixin aquestes situacions. A més, el dret internacional humanitari prohibeix que els infants menors de quinze anys participin directament en hostilitats ni siguin reclutat per les forces armades. Tanmateix, l'any 2020 l'ONU va denunciar gairebé 8.600 casos de reclutament de menors en conflictes armats, un increment del 10% respecte l'any anterior.

Gener

Materials pedagògics per treballar aquest dret

Dinàmica per treballar el dret a la PAU amb INFANTS

Un equip pels drets

Autoria: Laura Sols i Maria Àngels Armengol. Adaptació de les fitxes publicades a la Revista Estris, número 230.

Dinàmica per treballar el dret a la PAU amb JOVES

Creem la cultura de la pau

Autoria: Laura Sols i Maria Àngels Armengol. Adaptació de les fitxes publicades a la Revista Estris, número 230.

Contingut relacionat

Projectes relacionats