Troba el teu curs

Les xarxes i la comunicació en adolescents: acompanyament i ús.

Analitzar el paper dels educadors i educadores en l’acompanyament dels joves perquè facin un ús responsable de les noves tecnologies. Identificar les claus per fer un bon ús de les xarxes socials. Establir mesures per a la prevenció de l’assetjament mitjançant les noves tecnologies. Discriminar entre informació falsa i vertadera a la xarxa. Implementar les noves tecnologies com a eina per a l’educació emocional i relacional entre iguals.