Troba el teu curs

Beques

La Fundació Pere Tarrés és una institució no lucrativa diocesana dedicada a la formació d'educadors en el lleure i d'educadors socials en diferents àrees. El centre no vol excloure ningú de la seva formació per raons econòmiques, per la qual cosa existeix una partida econòmica dedicada a becar alguns dels nostres alumnes que siguin objecte d'ajut.

Els criteris per concedir els ajuts són:

  • La situació socioeconòmica.
  • L'interès i la capacitat per aprofitar el curs.
  • L'experiència i la vinculació en entitats del sector.
  • La responsabilització de l'alumne d'una part del cost del curs (no es concedeixen de manera ordinària beques de més del 50% del total de l'import del curs).

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

  • Certificació de l'empadronament de les persones que conviuen amb el sol·licitant de l'ajut.
  • Fotocòpia de la declaració de renda personal i de la unitat familiar en la qual conviu l'alumne de l'últim exercici econòmic.
  • Fotocòpia de les dues últimes nòmines personals i de la unitat familiar en la qual conviu l'alumne.
  • Qualsevol altre document (fotocòpia del full de subsidi, contracte de treball, etc.) que acrediti la situació descrita.

En cas de demanar diferents beques en un mateix exercici econòmic, la Fundació Pere Tarrés es reserva el dret de demanar tota la documentació. Aquesta documentació s'ha de fer arribar juntament amb la Sol·licitud de Beca degudament complimentada abans de l'inici del curs a la Secretaria Acadèmica de la Fundació Pere Tarrés: 93 410 16 02 - secretariaif@peretarres.org.

Descarrega't el formulari de Sol·licitud de Beca

Àrees de formació

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 secretariaif@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona