Troba el teu curs

Formació a mida per a empreses, entitats i administracions públiques

Amb l’objectiu de millorar les competències dels equips de les entitats i l’eficàcia de les organitzacions, a la Fundació Pere Tarrés oferim formació a mida per a empreses específica per a entitats al Tercer sector.

Els nostres serveis de formació per a empreses i entitats:

 • Detectem necessitats formatives
 • Dissenyem plans de formació
 • Impartim les formacions
 • Oferim processos de consultoria i supervisió
 • Creem materials i entorns virtuals d’aprenentatge (online)
 • Avaluem la transferència de les accions formatives
 • Gestionem el crèdit de formació programada

Quin tipus de formació necessites?

Formació especialitzada en acció social, lleure educatiu i gestió d'entitats

La formació per a empreses a mida que impartim a la Fundació té varies tipologies i formats sempre adequant-nos a les necessitats de l’organització. Un petit esboç:

 • Formació presencial, semipresencial i online: a les vostres instal·lacions o a les nostres aules, adaptant horaris, continguts i metodologies
 • Cursos en obert: per atendre necessitats individuals i intercanviar experiències entre professionals de diverses organitzacions. Més informació 
 • Certificats de professionalitat: impartim mes de 20 titulacions i disposem d’aules homologades a diferents territoris 
 • Formació universitària: Graus, màsters i postgraus amb el reconeixement de la Facultat d’Educació i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull)
 • Jornades i seminaris: càpsules formatives de curta durada i temàtica especialitzada

Àrees formatives

Tots els cursos que trobeu en aquesta web i de les següents àrees formatives són susceptibles d’impartir-los a mida a la vostra entitat. Demana més informació promocio@peretarres.org.

Catàleg de formació per a empreses i entitats

Formació programada per a empreses i entitats: aprofita els recursos econòmics que ja tens

Les entitats i organitzacions disposen d'un ajut econòmic per a la formació  del seu personal contractat, que es fa efectiu mitjançant bonificacions a les cotitzacions de la Seguretat Social.

Per fer ús d’aquest crèdit les entitats poden encarregar l’organització de les seves accions formatives a una entitat acreditada que les ajudarà a:

 • Acomplir amb la nornativa del procés
 • Realitzar els tràmits administratius a l’aplicatiu de Fundae
 • Dissenyar, implementar i avaluar els cursos.

Quines característiques ha de tenir aquesta formació programada per a empreses?

 • El contingut de la formació ha d’estar relacionat amb l’activitat de l’empresa
 • La durada mínima ha de ser de 2 hores
 • Les sessions s’han de fer en un màxim de 8 hores al dia, excepte els cursos d’una única jornada on es pot superar aquesta xifra
 • La modalitat pot ser presencial, teleformarció o mixta
 • Pot tenir fins a 30 participants si es realitza de forma presencial i 80 si és online.

Recordeu que, si sou una empresa de menys de 50 treballadors/es, teniu la possibilitat d’acumular el crèdit de formació amb el del 2021 i següent, però que aquesta circumstància hem de comunicar-la a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo abans del 30 de juny del 2020 amb la signatura del contracte d’encomana.

Organitzacions que confien en nosaltres

Organitzacions que confien en nosaltres

Àrees de formació

Demana més informació

Nom Entitat
Càrrec
Nom
Cognoms
Correu electrònic
Telèfon
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 (ext 3553)
609 53 74 53
promocio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona