Troba el teu curs

Cursos de petita infància, escola i menjadors

Els cursos de petita infància, escola i menjadors de la Fundació Pere Tarrés se centren en la formació de l'alumnat en activitats socioculturals i recreatives, d'especial interès per a la infància i la joventut. 

Més informació

Curs de monitor escolar

L'oferta formativa s'enfoca especialment a aportar els coneixements i les eines necessàries a l’alumnat per intervenir en el lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització. Per tant, certifiquen l'alumne per poder fer-se càrrec de nens fora de l'horari escolar, ja sigui en extraescolars de diferents àmbits, casals d'estiu o menjadors. 

Per a això, es posa especial èmfasi a contribuir-hi amb: 

  • Tècniques específiques d'animació grupal.
  • Educació en valors.
  • Especial atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos, entre d'altres. 

Des de cursos introductoris a més especialitzats, d’infants de petita infància a escolars, l'oferta formativa és extensa. A més, tots els cursos de monitor escolar són homologats i certifiquen l'alumne amb el títol de monitor/a, emès per la Generalitat de Catalunya. Una certificació necessària per a les persones que vulguin treballar amb infants i joves en un àmbit extraescolar. 

Què hi aprendràs?

Els cursos de monitor escolar homologat per a la petita infància, escola i menjadors de la Fundació Pere Tarrés busquen incidir i formar l'alumnat perquè sigui capaç de transmetre una motivació i uns valors a infants i joves en el món del lleure. 

Aquests valors se centren en la solidaritat, la tolerància, la independència i la cooperació. Per tant, s'intenta capacitar el monitor de lleure, no només per dinamitzar i crear activitats, sinó per ser capaç d'entendre les singularitats de cada infant i trobar la manera més encertada que li permeti gaudir del lleure en equip. A més, també es treballarà perquè prengui consciència de la tasca de l'educador i de les implicacions que comporta en l'actuació sobre els infants i els joves. 

Aquests cursos s’adrecen a qualsevol persona interessada a endinsar-se en l'educació infantil, passant per un context molt més informal. 

El certificat de monitor, emès per la Generalitat de Catalunya, és necessari per col·laborar en: 

  • Colònies
  • Centres
  • Escoles
  • Moviments educatius
  • Altres institucions o programes 

Virtuts dels cursos de la Fundació Pere Tarrés

L’avantatge principal dels cursos que oferim a la Fundació Pere Tarrés és que permeten incidir en molts temes especialitzats, per dinamitzar i adaptar-se a la situació de cada infant. 

És per això que comptem amb una oferta formativa molt variada: educació emocional, animació sociocultural, atenció a la diversitat o primers auxilis, entre d'altres. Oferim totes les eines i coneixements necessaris per ser capaços de respondre, en un context de lleure, davant de qualsevol imprevist.

No t’ho pensis més i descobreix tots els cursos de petita infància, escola i menjadors que oferim a la Fundació Pere Tarrés.