Troba el teu curs

Descomptes i promocions

CARNET JOVE

Si tens el CARNET JOVE podràs gaudir d'un 10% de descompte en els cursos de Monitor i Director d'Activitats de Lleure en que així estigui indicat. Aquest descompte és acumulable i cal acreditar-ho per mitjà del Carnet Jove vigent.

FAMÍLIES MONOPARENTALS O NOMBROSES

En el cas que la situació familiar respongui als criteris de monoparentalitat o família nombrosa, podeu gaudir d’un 5% de descompte en els cursos de Monitor i Director d'Activitats de Lleure. Aquest descompte és acumulable i cal acreditar-ho per mitjà del carnet monoparental o de família nombrosa.

COL·LEGIATS PROFESSIONALS

Si formeu part d’un col·legi professional i ho podeu acreditar, podeu gaudir d’un 10% de descompte en tots els cursos de programació oberta. Aquest descompte és acumulable i cal acreditar-ho per mitjà del carnet de col·legiat professional.

ALUMNES FACULTAT (FPT-URL)

Si sou estudiant de la Facultat d'Educació Social i Treball Social de la Fundació Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull, podeu gaudir d’un 25% de descompte en tots els cursos de Monitor i Director d'Activitats de Lleure i d’un 20% en els cursos de programació oberta. Cal acreditar-ho per mitjà del carnet d’estudiant.

Per a tramitar la devolució de descompte, cal que omplir la sol·licitud que trobareu a continuació i fer-ho arribar a Secretaria Acadèmica, bé presencialment o per correu electrònic a secretariaif@peretarres.org, acompanyat de la documentació específica requerida en cada cas.

DESCARREGA'T AQUÍ LA SOL·LICITUD DE DESCOMPTE

IMPORTANT: Els descomptes acumulables no poden superar mai el 15%.

MEMBRES MCECC / XACS

Si ets membre d’un centre d’esplai del Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans (MCECC) o bé d’un centre socioeducatiu de la Xarxa de Centres Socioeducatius (XACS) de la Fundació Pere Tarrés, podràs gaudir d'un descompte total del 50% en els cursos de Monitor i Director d'Activitats de Lleure i un 25% de descompte en els monogràfics de l'àrea de lleure.

El primer 25% de descompte ja se t’aplicarà en el moment de fer la matrícula (caldrà que ho seleccionar-ho en el formulari web). L'altre 25% serà retornat al teu centre un cop obtinguda la titulació.

Per tal d’accedir als descomptes, caldrà lliurar a Secretaria Acadèmica un certificat acreditatiu com a membre del MCECC o de la XACS, seguint les instruccions a continuació:

  1. Accedir a www.gesplai.org amb el vostre usuari i contrasenya.
  2. Accedir a l’apartat Tràmits MCECC / Generar certificat.
  3. Cercar el nom de la persona que s’ha de emetre el certificat (cal que estigui introduït al Gesplai) i clicar a Generar.
  4. Imprimir el document resultant, segellar i signar per part de l’entitat.
  5. Lliurar el document on se us hagi requerit.

Àrees de formació

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 secretariaif@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona