Troba el teu curs

Model pedagògic de la nostra formació

Perquè puguis créixer professionalment

Contemplem diferents models d’aprenentatge amb metodologies vivencials, pràctiques, experimentals, reflexives i teòriques que es combinen en funció de les persones i dels objectius. Aborda la perspectiva personal, dels programes, de les organitzacions i del propi sector.

Oferim diferents modalitats de formació: presencial, a distància, on-line, residencial, intensiva... Totes s’ajusten als processos d’aprenentatge i a les disponibilitats dels participants.

Carta del director | Rafael Ruiz de Gauna

Vivim en un món en continu moviment i evolució, també pel que fa a les necessitats socials, en la intervenció socioeducativa i en la gestió de programes, projectes i organitzacions. Per aquest motiu, el millor pel creixement, tant personal com professional, i per a les propostes que fan les nostres organitzacions, és apostar per la formació continua per a mantenir-nos actualitzats. Invertit en formació significa invertir en valors, en creixement professional i en compromís.

Per a la Fundació Pere Tarrés la formació significa:

COMPROMÍS per a construir un futur junts, amb sentit i valors, intentant que la nostra formació sigui el més valuosa possible per tal que ajudi en el desenvolupament personal i professional. Aquest compromís en el sector socioeducatiu és especialment rellevant. Aprofitar el talent de cada persona.

CREIXEMENT en les nostres competències i en les capacitats pràctiques i aplicables. La formació és una eina clau pel reciclatge professional però també personal. T'ofereix la possibilitat de tenir una visió més actual del món i conèixer les noves tendències laborals i socials.

COMPARTIR experiències i idees amb altres persones i docents reconeguts del sector. Les nostres formacions són un espai d'intercanvi en el qual ens podem enriquir mútuament, donant-nos més seguretat per abordar noves exigències laborals.

PERSPECTIVA. A través de la formació l'alumne obté eines pràctiques per poder donar perspectiva a determinades visions i obtenir noves idees per provar manares diferents de fer que tinguin més impacte en les persones. Nous pensaments i tècniques per aplicar en el teu dia a dia.

ACTUALITZACIÓ. La formació ens permet estar a l'última segons els requisits actuals del mercat laboral. Una necessitat indispensable, sobretot per a qui vol canviar de professió, millorar el seu lloc de treball o professionalitzar la seva experiència. La formació és útil par a l'individu i també ho és par a les entitats per seguir tenint els millors professionals i poder donar un servei actualitzat. La transferència d'allò après a través dels treballadors/es a les entitats és quelcom reconegut i valorat dins de les mateixes entitats.

RECONEIXEMENT. La nostra formació és molt variada i amb ella es poden obtenir diversos tipus de reconeixement i titulacions, tot ajudant a incrementar l'ocupabilitat i la inserció laboral.

Per això ens esforcem any rere any per poder-vos oferir la millor formació possible, tant presencial com online adaptant-nos a les vostres necessitats.

Àrees de formació

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15