Troba el teu curs

Model pedagògic de la nostra formació

Perquè puguis créixer professionalment

Contemplem diferents models d’aprenentatge amb metodologies vivencials, pràctiques, experimentals, reflexives i teòriques que es combinen en funció de les persones i dels objectius. Aborda la perspectiva personal, dels programes, de les organitzacions i del propi sector.

Oferim diferents modalitats de formació: presencial, a distància, on-line, residencial, intensiva... Totes s’ajusten als processos d’aprenentatge i a les disponibilitats dels participants.

Carta del director | Rafael Ruiz de Gauna

Vivim en un món en continu moviment i evolució, també pel que fa a les necessitats socials, en la intervenció socioeducativa i en la gestió de programes, projectes i organitzacions. Per aquest motiu, el millor pel creixement, tant personal com professional, i per a les propostes que fan les nostres organitzacions, és apostar per la formació continua per a mantenir-nos actualitzats. Invertit en formació significa invertir en valors, en creixement professional i en compromís.

Per a la Fundació Pere Tarrés la formació significa:

COMPROMÍS per a construir un futur junts, amb sentit i valors, intentant que la nostra formació sigui el més valuosa possible per tal que ajudi en el desenvolupament personal i professional. Aquest compromís en el sector socioeducatiu és especialment rellevant. Aprofitar el talent de cada persona.

CREIXEMENT en les nostres competències i en les capacitats pràctiques i aplicables. La formació és una eina clau pel reciclatge professional però també personal. T'ofereix la possibilitat de tenir una visió més actual del món i conèixer les noves tendències laborals i socials.

COMPARTIR experiències i idees amb altres persones i docents reconeguts del sector. Les nostres formacions són un espai d'intercanvi en el qual ens podem enriquir mútuament, donant-nos més seguretat per abordar noves exigències laborals.

PERSPECTIVA. A través de la formació l'alumne obté eines pràctiques per poder donar perspectiva a determinades visions i obtenir noves idees per provar manares diferents de fer que tinguin més impacte en les persones. Nous pensaments i tècniques per aplicar en el teu dia a dia.

ACTUALITZACIÓ. La formació ens permet estar a l'última segons els requisits actuals del mercat laboral. Una necessitat indispensable, sobretot per a qui vol canviar de professió, millorar el seu lloc de treball o professionalitzar la seva experiència. La formació és útil par a l'individu i també ho és par a les entitats per seguir tenint els millors professionals i poder donar un servei actualitzat. La transferència d'allò après a través dels treballadors/es a les entitats és quelcom reconegut i valorat dins de les mateixes entitats.

RECONEIXEMENT. La nostra formació és molt variada i amb ella es poden obtenir diversos tipus de reconeixement i titulacions, tot ajudant a incrementar l'ocupabilitat i la inserció laboral.

Per això ens esforcem any rere any per poder-vos oferir la millor formació possible, tant presencial com online adaptant-nos a les vostres necessitats.

Àrees de formació

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15