Troba el teu curs

Tràmits acadèmics

Recollida del carnet i diploma de lleure

Si ja t’hem avisat que pots venir a recollir el carnet i diploma de Monitor/a o Director/a d’Activitats de Lleure (emès per la Direcció General de Joventut), aquí pots demanar la cita prèvia per a la recollida.

CITA PRÈVIA

Per complir amb la normativa, si el teu carnet s’ha emès a partir de gener de 2020, és indispensable aportar el certificat de pràctiques original (signat i amb el segell de l’entitat).

La recollida s’ha de fer presencialment al nostre centre (ja que cal signar el registre de recollida). Si no pots venir personalment, pots emplenar l’autorització perquè vingui una altra persona en nom teu.

Descarrega el model d’autorització

Sol·licitud de duplicat del carnet de la Direcció General de Joventut

Per demanar un duplicat del teu carnet de Monitor/a o Director/a d’Activitats de Lleure a la Direcció General de Joventut, hauràs de:

  • Omplir la sol·licitud de duplicat, que trobaràs al final d’aquestes línies.
  • Abonar 12€ en concepte de taxes de gestió i tramitació al compte CAIXABANK ES32 2100 0435 5202 0017 9823.

Un cop acceptada la teva sol·licitud, es tramitarà a la Direcció General de Joventut en les convocatòries anuals que estableix per a aquesta finalitat: el 30 de novembre i el 30 de maig.

IMPORTANT:

  • El duplicat de carnet s’expedeix en format físic. L’alumne/a serà informat per correu electrònic en el moment en què pugui recollir-lo a la Secretaria Acadèmica.

Descarrega la sol·licitud de duplicat

Sol·licitud del certificat d'acreditació de titulació de Monitor/a i Director/a de la Direcció General de Joventut

Les persones titulades han de demanar el certificat acreditatiu mitjançant el tràmit Sol·licitar el certificat d’acreditació de titulació d’educació en el lleure.

Aquest tràmit amb la Direcció General de Joventut es fa en un termini màxim de 15 dies. Si necessites un certificat més urgent emès pel centre de formació de la Fundació Pere Tarrés, consulta l’apartat de Petició de certificats.

  • Aquí trobaràs l'enllaç a la web jove.cat, on hi ha la informació del tràmit.
  • Aquí trobaràs l'enllaç al tràmit.

Un cop emès el certificat d'acreditació de titulació de Monitor/a o Director/a quedarà a disposició de la persona sol·licitant a l’Àrea Privada del Canal Empresa.

Sol·licitud de modificació de dades del ROPELL/TITUS

Les persones titulades hauran de demanar la modificació de dades mitjançant el tràmit Modificar les dades d'inscripció al ROPELL.

  • Aquí trobaràs l'enllaç a la web jove.cat, on hi ha la informació del tràmit.
  • Aquí trobaràs l'enllaç al tràmit.

Aquest nou tràmit inclou la sol·licitud de canvi del nom sentit de les persones titulades. A la web jove.cat trobaràs un document que explica com l'has de sol·licitar: aquí trobaràs l'enllaç.

Petició de certificats

Per demanar un certificat, hauràs d'enviar aquesta sol·licitud de duplicat juntament amb un rebut de pagament de 5€ per a despeses de gestió. Aquest pagament el pots realitzar al compte de CAIXABANK ES32 2100 0435 5202 0017 9823.

Aquest tràmit es fa en un termini màxim de tres dies hàbils.

Envia-ho tot a secretariaif@peretarres.org

Descarrega't el formulari de petició de certificat

 

Canvi de curs

Es pot sol·licitar un canvi de curs amb anterioritat a l’inici del curs sempre que hi hagi places en el curs sol·licitat (prèvia confirmació amb Secretaria). Si hi ha hagut un canvi de tarifa, s’haurà d’abonar la diferència.

Envia-ho a secretariaif@peretarres.org

Descarrega't el formulari de Sol.licitud de canvi de curs

Notificació de baixes

Qualsevol notificació de baixa posterior a 15 dies naturals anteriors a l'inici del curs significarà la pèrdua del 20% de l'import de matrícula.

Un cop iniciat el curs, es perd la totalitat de l'import abonat.

Si ha transcorregut més d'un mes des de la data de l'inici del curs i no s'ha recollit la devolució de l'import corresponent, s'entendrà que s'hi renuncia.

En cas d'haver-hi devolució de l'import del curs, aquesta es farà per la mateixa via a través de la qual s'ha realitzat el pagament (targeta, transferència o efectiu).

Envia-ho a secretariaif@peretarres.org

Descarrega't el formulari de Notificació de baixes

Sol·licitud de devolució

Només complimentar en els casos de cursos anul·lats o per canvi de dates. Secretaria validarà la devolució de l'import.

Envia-ho a secretariaif@peretarres.org

Descarrega't el formulari de Sol.licitud de devolució

Sol·licitud de factura

Per sol·licitar una factura del curs o cursos que heu realitzat amb la Fundació Pere Tarrés, heu d’omplir el document corresponent i fer-lo arribar a secretariaif@peretarres.org. Un cop la rebem, passarem a tramitar la factura i us serà enviada per correu electrònic o per correu ordinari, segons ens ho especifiqueu.

Descarrega't el formulari de Sol·licitud de factura

Àrees de formació

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 secretariaif@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona