Troba el teu curs

Tràmits acadèmics

Sol·licitud de duplicat del carnet i correccions de la Direcció General de Joventut

Per demanar un duplicat del teu carnet de Monitor/a o Director/a d’Activitats de Lleure a la Direcció General de Joventut, hauràs de:

  • Omplir la sol·licitud de duplicat que trobaràs al final d’aquestes línies.
  • Abonar 10€ en concepte de taxes de gestió i tramitació al compte CAIXABANK ES32 2100 0435 5202 0017 9823.

Un cop acceptada la seva sol·licitud, es tramitarà a la Direcció General de Joventut en les convocatòries anuals que estableix per a aquesta finalitat: el 30 de novembre i el 30 de maig.

IMPORTANT:

  • El duplicat de carnet s’expedeix en format físic. L’alumne/a serà informat per correu electrònic en el moment en que pugui recollir-lo a Secretaria Acadèmica.
  • Les peticions de duplicat del diploma de Monitor/a i/o Director/a d'Activitats de Lleure, les haura de tramitar la persona interessada mitjançant el portal Tràmits - Gencat.cat. Per a més informació podeu consultar l'enllaç a continuació: Guia tramitació duplicats - Direcció General de Joventut

Descarrega't el formulari de Sol·licitud de duplicat del títol de Monitor/Director

Envia-ho a secretariaif@peretarres.org.

Petició de certificats

Per demanar un certificat, hauries d'enviar aquesta sol·licitud de duplicat juntament amb un rebut de pagament de 3 € per despeses de gestió. Aquest pagament el pots realitzar al compte de CAIXABANK ES32 2100 0435 5202 0017 9823.

Envia-ho tot a secretariaif@peretarres.org

Descarrega't el formulari de Petició de certificat

Canvi de curs

Es pot sol·licitar un canvi de curs amb anterioritat a l’inici del curs sempre que hi hagi places en el curs sol·licitat (prèvia confirmació amb Secretaria). Si hi ha hagut un canvi de tarifa, s’haurà d’abonar la diferència.

Envia-ho a secretariaif@peretarres.org

Descarrega't el formulari de Sol.licitud de canvi de curs

Notificació de baixes

Qualsevol notificació de baixa posterior a 15 dies naturals anteriors a l'inici del curs significarà la pèrdua del 20% de l'import de matrícula.

Un cop iniciat el curs, es perd la totalitat de l'import abonat.

Si ha transcorregut més d'un mes des de la data de l'inici del curs i no s'ha recollit la devolució de l'import corresponent, s'entendrà que s'hi renuncia.

En cas d'haver-hi devolució de l'import del curs, aquesta es farà per la mateixa via a través de la qual s'ha realitzat el pagament (targeta, transferència o efectiu).

Envia-ho a secretariaif@peretarres.org

Descarrega't el formulari de Notificació de baixes

Sol·licitud de devolució

Només complimentar en els casos de cursos anul·lats o per canvi de dates. Secretaria validarà la devolució de l'import.

Envia-ho a secretariaif@peretarres.org

Descarrega't el formulari de Sol.licitud de devolució

Sol·licitud de factura

Per sol·licitar una factura del curs o cursos que heu realitzat amb la Fundació Pere Tarrés, heu d’omplir el document corresponent i fer-lo arribar a secretariaif@peretarres.org. Un cop la rebem, passarem a tramitar la factura i us serà enviada per correu electrònic o per correu ordinari, segons ens ho especifiqueu.

Descarrega't el formulari de Sol·licitud de factura

Àrees de formació

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 secretariaif@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona