Troba el teu curs

Preinscripció i matrícula

PREINSCRIPCIÓ

PREINSCRIPCIÓ OBERTA INTEGRACIÓ SOCIAL (PLACES LIMITADES)

PREINSCRIPCIÓ OBERTA EDUCACIÓ INFANTIL (PLACES LIMITADES)

Passos a seguir per formalitzar el procés de preinscripció:

 • Omplir el formulari de preinscripció*
 • Adjuntar DNI
 • Realitzar el pagament de la preinscripció (50 €, import no retornable)

*La preinscripció només es considera formalitzada mitjançant el justificant de la recepció del formulari i el pagament de la persona sol·licitant per part de la Fundació Pere Tarrés.

MATRÍCULA

Per formalitzar la matrícula, cal aportar la documentació següent:

Documentació de l’alumne/a:

 • Fotocòpia DNI / PASSAPORT / NIE.
 • Una fotografia en color de mida carnet.
 • Fotocòpia de les dades bancàries en el cas de la domiciliació.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI).
 • Fotocòpia del document amb el codi identificador de l’alumne/a (IDALU).
  Consulteu l'enllaç per obtenir-lo.

Documentació dels requisits d’accés de l’alumne/a (una de les opcions de la via d’accés):

Original:

 • Certificat de la prova d’accés.
 • Certificat de notes d’altres estudis equivalents.

Original o fotocòpia compulsada:

 • Resguard del títol corresponent (batxillerat / altres estudis equivalents).
 • Convalidació: si es vol sol·licitar convalidació de crèdits o mòduls, s’ha de presentar el certificat original de qualificacions desglossat per UF.

També caldrà signar:

 • Document: “Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA”, en el cas de la domiciliació bancària de rebuts.
 • Document de la matrícula.
 • Document de la confidencialitat de dades i drets d’imatge.

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Vull informació sobre:


Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02

660 698 357

ciclesformatius@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona