Troba el teu curs

CFGS Integració Social

CFGS Integració Social

PREINSCRIPCIÓ OBERTA (PLACES LIMITADES)

INSCRIU-TE A LES SESSIONS INFORMATIVES

PRESENTACIÓ

La formació del Tècnic Superior en Integració Social de la Fundació Pere Tarrés està dissenyada perquè els alumnes adquireixin les competències necessàries per treballar en diferents àmbits de la integració social, així com també les habilitats per adaptar-se a les demandes i requeriments del mercat laboral.

El Tècnic Superior en Integració Social programa, organitza, implementa i avalua les intervencions d'integració social, aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d'oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d'entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al mateix professional.

ORGANITZACIÓ CURRICULAR I CONTINGUTS

El cicle formatiu té una durada de 2.000 hores. S’organitza en dos cursos acadèmics, dedicant una part a la formació teòrica-pràctica en el centre educatiu i una altra a la formació en centres de treball.

PLA D’ESTUDIS

 • Context de la intervenció social (132h)
 • Metodologia de la intervenció social (99h)
 • Promoció de l’autonomia personal (165h)
 • Atenció a unitats de convivència (132h)
 • Suport a la intervenció educativa (99h)
 • Habilitats socials (132h)
 • Primers auxilis (66h)
 • Formació i orientació laboral (UF2) (33h)
 • Inserció sociolaboral (165h)
 • Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (99h)
 • Mediació comunitària (99h)
 • Formació i orientació laboral (UF1) (33h)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66h)
 • Projecte d'integració social (231h)
 • Formació en centres de treball (449h)

QUÈ HI APRENDRÀS?

Competències personals, professionals i socials de les orientacions.

 • Programar activitats d'integració social, aplicant-hi els recursos i les estratègies metodològiques més adequades.
 • Dissenyar activitats d'atenció a les necessitats físiques i psicosocials, en funció de les característiques dels usuaris i del context, controlant-ne i avaluant-ne el desenvolupament.
 • Dissenyar i posar en pràctica actuacions per prevenir la violència de gènere, avaluant el desenvolupament d'aquestes actuacions.
 • Organitzar les activitats de suport a la gestió domèstica, en funció de les característiques de la unitat de convivència, controlant-ne i avaluant-ne el desenvolupament. Organitzar i desenvolupar activitats de suport psicosocial, mostrant una actitud respectuosa amb la intimitat de les persones i avaluant-ne el desenvolupament.
 • Organitzar i desenvolupar activitats d'entrenament en habilitats d'autonomia personal i social, avaluant els resultats aconseguits.
 • Dissenyar i desenvolupar activitats d'intervenció socioeducativa dirigides a alumnes amb necessitats educatives específiques, col·laborant amb l'equip interdisciplinari.
 • Organitzar i implementar programes d'inserció laboral i ocupacional, avaluant-ne el desenvolupament i l'ajust a l'itinerari prefixat.
 • Entrenar en habilitats de comunicació, fent ús de sistemes alternatius o augmentatius i motivant les persones usuàries en la utilització d'aquests sistemes.
 • Dur a terme tasques de mediació entre persones i grups, aplicant tècniques participatives i de gestió de conflictes de forma eficient.
 • Mantenir relacions fluides amb les persones usuàries i les seves famílies, amb els membres del grup de treball i amb altres professionals, mostrant habilitats socials i aportant solucions als conflictes que sorgeixin.

SORTIDES PROFESSIONALS

El Tècnic Superior en Integració Social ofert per la Fundació Pere Tarrés prepara els alumnes per a una sèrie de sortides laborals en el sector de la integració social.

 • Educador/a d’equipaments residencials de tipus diversos.
 • Treballador/a familiar.
 • Auxiliar de tutela.
 • Tècnic/a d’integració social.
 • Educador/a d’educació especial.
 • Monitor/a de persones amb discapacitat.
 • Tècnic/a de mobilitat bàsica.
 • Mediador/a ocupacional i/o laboral.
 • Mediador/a comunitari.
 • Mediador/a intercultural.
 • Tècnic/a en ocupació amb suport.
 • Tècnic/a d’acompanyament laboral.
 • Monitor/a de rehabilitació psicosocial.
 • Serveis de centres oberts per a infants i adolescents.

SORTIDES ACADÈMIQUES

Aquesta titulació permet l’accés a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que han obtingut un títol de tècnic superior o tècnica superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris (ECTS).

Si la teva voluntat és continuar la teva formació una vegada ja estiguis titulat, no dubtis a conèixer els avantatges per als alumnes del Tècnic Superior en Integració Social de la Fundació Pere Tarrés que aposten per continuar estudiant a la nostra Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-Universitat Ramon Llull.

CONVALIDACIONS

Si estàs en possessió d’un certificat professional, consulta’ns les possibles convalidacions per unitats formatives o mòduls formatius amb els nostres cicles formatius.

PREINSCRIPCIÓ OBERTA (PLACES LIMITADES)

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Vull informació sobre:


Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02

660 698 357

ciclesformatius@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona